Nadzór nad działalnością podmiotu leczniczego – postulaty i inicjatywy obywatelskie

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

 

 

Uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: .

Pani/Pana dane osobowe:

 1. Będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, w celu wykonywania prawa kontroli nad podmiotem leczniczym działającym w formie spółki kapitałowej, na podstawie art. 212 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych lub w celu sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, na podstawie art. 121 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. W przypadku przetwarzania danych dotyczących zdrowia, dane będą przetwarzane w związku
  z zadaniem realizowanym w interesie publicznym na podstawie art. 9 ust. 2 lit i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu”.
 4. Będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”. Dane o których mowa w pkt 3-4 niniejszej klauzuli będą przechowywane wieczyście.
 5. Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

 

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 2. Wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych danych może skutkować pozostawieniem pisma bez odpowiedzi.

 

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.