Działania edukacyjno-informacyjne „zrozum-MY się"

Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu zdrowia psychicznego skierowane do młodzieży z województwa mazowieckiego

2019.11.05 09:25 , aktualizacja: 2021.03.05 13:53

Autor: Gabriela Pyzik (ZD), Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Od października 2019 r. do 30 listopada 2020 r. realizowane były działania edukacyjno-informacyjne prowadzone pod hasłem „zrozum-MY się” skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego. Spotkania z młodzieżą prowadzone były  przez specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego/psychiatrii, w tym przez magistra psychologii lub psychologa klinicznego lub psychoterapeutę lub psychiatrę lub psychiatrę dzieci i młodzieży lub pielęgniarkę.

Zagadnienia do omówienia podczas 3-godzinnych spotkań z młodzieżą obejmowały następujące tematy:

 • emocje i ich wpływ na zdrowie,
 • rola stresu w wywoływaniu problemów psychicznych oraz sposoby radzenia sobie z nim,
 • przejawy dyskryminacji i znaczenie stereotypów,
 • radzenie sobie z różnymi formami agresji rówieśniczej,
 • wpływ presji rówieśniczej i mediów społecznościowych na poczucie własnej wartości,
 • opieranie się presji podejmowania zachowań ryzykownych,
 • stygmatyzowanie osób z problemami psychicznymi,
 • dostrzeganie problemów natury psychicznej u siebie i osób z otoczenia,
 • najczęstsze zaburzenia psychiczne występujące u młodzieży i młodych dorosłych, w tym zaburzenia nastroju i depresja oraz uzależnienia (dopalacze),
 • różnice pomiędzy psychologiem, terapeutą a psychiatrą
 • informacje, gdzie można zwrócić się o pomoc w przypadku dostrzeżenia u siebie lub u kogoś objawów zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Uchwałą nr 1297/71/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 17 września 2019 r. ogłoszony został konkurs na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego. Termin składania ofert upłynął 4 października br. Oferty składać mogły podmioty wykonujące działalność leczniczą lub których partnerem jest podmiot wykonujący działalność leczniczą. Podmiot mający w profilu działalności oddziały lub poradnie związane ze zdrowiem psychicznym premiowane były dodatkowymi punktami.

Uchwałą nr 1514/80/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 29 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego wybrani zostali następujący realizatorzy:

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny w partnerstwie z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie,
 • Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.,
 • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
 • Centrum Kompetencji Zawodowych „Moja Droga” Monika Figler w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
 • Nowodworskie Centrum Medyczne,
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota,
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Bemowo-Włochy.

Działania edukacyjno-informacyjne prowadzone były w grupach 15–35 osobowych. Z zajęć przeprowadzonych w 36 mazowieckich szkołach skorzystało 5 876 uczniów.

Uczestnicy dwukrotnie wypełniali test wiedzy z omawianego zakresu: przed rozpoczęciem działań (pre-test) oraz po ich zakończeniu (post-test). Wzrost wiedzy odnotowano u blisko 85% uczestników.

Na realizację działań edukacyjno-informacyjnych wydatkowano łącznie 154 193,40 zł.

Od listopada 2020 r., w ramach kampanii w zakresie edukacji zdrowotnej na temat zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród dzieci i młodzieży prowadzonej przez Województwo Mazowieckie, realizowany jest nowy projekt o podobnym charakterze ukierunkowany na profilaktykę zaburzeń depresyjnych i zapobieganie samobójstwom. Działania edukacyjne zaplanowane na lata 2020-2022 skierowane są, tak jak poprzedni projekt, do uczniów szkół ponadpodstawowych. W związku z pandemią COVID-19 spotkania z młodzieżą prowadzone są w formie zdalnej.

Zadanie realizowane jest zgodnie z „Mazowieckim Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2021”.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 54 kB, Liczba pobrań: 1513

Liczba wyświetleń: 457

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.