Wsparcie psychoedukacyjne dla personelu medycznego

Wsparcie psychoedukacyjne dla personelu medycznego w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Celem zadania jest zapewnienie pracownikom medycznym podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego dostępu do wykwalifikowanej kadry specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego w celu lepszego zrozumienia własnego stanu zdrowia psychicznego, odnalezienia i wykorzystania mocnych strony i zasobów w radzeniu sobie z sytuacją trudną, związaną z wystąpieniem epidemii COVID-19.

W ramach zadania uczestnicy będą mogli skorzystać z następującego rodzaju spotkań:

 • spotkań indywidualnych,
 • spotkań grupowych (min. 5 os.),
 • grupowych spotkań warsztatowo-wykładowych (min. 5 os.)

spotkania mogą odbywać się w formie zdalnej lub stacjonarnej.

Zakres wsparcia obejmuje m.in.:

 • omówienie trzech aspektów zdrowia psychicznego tj. dobra kondycja zdrowotna, poczucie komfortu psychicznego oraz utrzymywanie prawidłowych relacji społecznych;
 • przedstawienie podstawowych zależności pomiędzy zdrowiem psychicznym a racjonalnym odżywianiem i odpowiednią długością snu oraz wpływu aktywności fizycznej i relacji międzyludzkich na zdrowie psychiczne,
 • przekazanie wiadomości na temat najczęściej występujących zaburzeń psychicznych takich jak:
 • zaburzenia nastroju, w tym depresja,
 • zaburzenia nerwicowe, w tym zaburzenia lękowe i fobie,
 • zaburzenia behawioralne, w tym zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania,
 • zapoznanie z informacjami na temat stresu jako czynnika wpływającego na pogorszenie sprawności i efektywności funkcjonowania oraz jego wpływu na powstawanie zaburzeń w stanie zdrowia,
 • wskazanie sposobów radzenia sobie ze stresem, w tym form i metod jego redukowania oraz technikach relaksacji,
 • informowanie o możliwych formach wsparcia oraz miejscach gdzie o takie wsparcie można się zwrócić.

Uwaga

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego (Uchwała nr 917/236/21, z dnia 15 czerwca 2021 r.) z działań realizowanych w ramach zadania: Wsparcie psychoedukacyjne dla personelu medycznego w związku z wystąpieniem stanu epidemii, mogą skorzystać wszyscy pracownicy podmiotów leczniczych Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Problem zdrowotny

Wypalenie zawodowe i stres to poważne ryzyka zawodowe wpisane w pracę personelu medycznego udzielającego pomocy osobom chorym. Od umiejętności skutecznego radzenia sobie z negatywnymi emocjami związanymi z wykonywaną pracą zależy nie tylko poziom satysfakcji z życia zawodowego oraz kondycja psychofizyczna danego pracownika ale również efektywność podejmowanych przez nich działań, co w przypadku personelu medycznego jest zadaniem kluczowym w procesie leczenia pacjentów.

Większość przeprowadzonych w czasie obecnej pandemii badań wskazuje, że poziom lęku, depresji i stresu jest istotnie wyższy u pracowników medycznych, co wiąże się z faktem iż osoby te mogą być bardziej zaniepokojone aktualnymi i przyszłymi konsekwencjami i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię. Skutki osobiste, społeczne i ekonomiczne zarówno krótko, jak i długoterminowe mogą być ogromne, dlatego też niezbędne jest szybkie wdrożenie oddziaływań terapeutycznych.

 

Realizację zadania Zarząd Województwa Mazowieckiego powierzył niżej wymienionym pomiotom leczniczym:

 • Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
 • Mazowieckiemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.;
 • Mazowieckiemu Szpitalowi Bródnowskiemu w Warszawie Sp. z o.o.;
 • „Mazowieckiemu Szpitalowi Wojewódzkiemu Drewnica” Sp. z o.o.;
 • Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
 • Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie;
 • Wojewódzkiemu Samodzielnemu Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie;
 • Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy.

Zadanie będzie realizowane przez ww. podmioty od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r.

Godziny i miejsce udzielania wsparcia

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Miejsce udzielania wsparcia:

Oddział Dzienny Psychiatryczny, Warszawa, ul. Suwalska 11

Godziny przyjęć:

wtorek 14.00 - 15.00

Dane kontaktowe:

Weryfikacja osób zgłaszających się oraz dalsze kierowanie ich na spotkania ze specjalistami. 

Punkty Zgłoszeniowo Koordynacyjne Centrum Zdrowia Psychicznego (pn. – pt. w godz. 8.00 – 18.00)

tel. 515 422 809, (22) 326 52 90, 516 319 573, (22) 811 31 22

Uwaga!

Podczas zapisu należy użyć Hasła – „Wsparcie dla medyka”

 

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.

Miejsce udzielania wsparcia:

Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS, Warszawa, ul. Górczewska 89

Godziny przyjęć:

Spotkania grupowe:

- Gr. I początek 7 04.2021 r. g.13.00

Spotkania indywidualne – do ustalenia

Dane kontaktowe:

(22) 321 14 00

 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o.

Miejsce udzielania wsparcia:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., Poradnia Zdrowia Psychicznego (Budynek C, piętro 1)

Ząbki, ul. Rychlińskiego 1

Godziny przyjęć:

środa 15.00 - 18.00

Dane kontaktowe:

tel. 22 419 70 01

e-mail:

 

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie

Miejsce udzielania wsparcia:

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1.

Godziny przyjęć:

Spotkania odbywać się będą w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników, ustalane podczas zgłoszenia na nw. 

Dane kontaktowe:

tel. 509 194 841

e-mail:

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku

Miejsce udzielania wsparcia:

 1. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku, ul. Kolegialna 17.
 2. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5.
 3. Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek medycyny Pracy oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25.

Godziny przyjęć:

Spotkania odbywać się będą w godzinach pracy MWOMP (7.00-18.00), a dostosowane będą do indywidualnych potrzeb uczestników, ustalane podczas zgłoszenia na nw. 

Dane kontaktowe:

tel. 48 330 93 18

e-mail:

 

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Miejsce udzielania wsparcia:

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie,
ul. Nowowiejska 27

Godziny przyjęć:

Spotkania odbywać się będą w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników, ustalane podczas zgłoszenia na nw. 

Dane kontaktowe:

Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego

tel. 22 11 65 200

 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Siedlcach

Miejsce udzielania wsparcia:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Siedlcach, ul. Poniatowskiego 27.

Godziny przyjęć:

Spotkania indywidualne:

Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Spotkania odbywać się będą w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników, ustalane podczas zgłoszenia

Spotkania grupowe/ warsztatowe:

Raz w miesiącu piątek lub sobota. Spotkania odbywać się będą w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników, ustalane podczas zgłoszenia

Dane kontaktowe:

tel. Marta Kozaczuk 508 274 261

mail:

 

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Miejsce udzielania wsparcia:

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków

Godziny przyjęć:

Spotkania odbywać się będą w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników, ustalane podczas zgłoszenia telefonicznego

Dane kontaktowe:
Sekretariat Centrum Zdrowia Psychicznego (pn. – pt. w godz. 12.00–17.00)

tel. 22 739 14 26,  prosimy przy zgłoszeniu podać hasło „Wsparcie dla medyka”

 

 

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.