Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego

Podstawowe informacje

2018.01.10 08:50 , aktualizacja: 2021.04.26 09:34

Autor: Ariel Kaniewski (ZD), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 10 października 2017 r., uchwałą nr 1547/280/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego, powołana została Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego.

 

Rada została powołana do realizacji następujących zadań:

 1. Koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań dotyczących promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych;
 2. Współdziałanie przy opracowaniu Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018–2021;
 3. Podejmowanie innych inicjatyw i działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego, w szczególności pełnienie funkcji opiniodawczej i doradczej dla samorządu województwa.

Do udziału w pracach zespołu zaproszenie przyjęli między innymi: konsultanci wojewódzcy w dziedzinie psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i opieki zdrowotnej z terenu Mazowsza oraz przedstawiciele: Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Skład Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego:

 1. Anna Mosiołek – przedstawiciel Zarządu Województwa Mazowieckiego – Przewodnicząca Rady;
 2. Agnieszka Gonczaryk – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – zastępca Przewodniczącej Rady
 3. Halina Krajkowska – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – członek Rady;
 4. Alicja Ziemska – przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – członek Rady;
 5. Karolina Jabłkowska –Górecka – przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – członek Rady;
 6. Anna Dudek – konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego – członek Rady;
 7. Lidia Popek – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży – członek Rady;
 8. Maria Radziwoń – Zaleska – konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii – członek Rady;
 9. Elżbieta Bogucka – Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – członek Rady;
 10. Jan Krzysztof Bartel – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu – członek Rady;
 11. Bernarda Kejres – kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – członek Rady;
 12. Agata Szulc – prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – członek Rady;
 13. Jolanta Zaklika – prezes zarządu Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie – członek Rady;
 14. Michał Stelmański – prezes zarządu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu – członek Rady;
 15. Paweł Chęciński – Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m. st. Warszawy – członek Rady;
 16. Julita Nesteruk – specjalista w Zespole ds. Współpracy Regionalnej w Wydziale Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – członek Rady.

Liczba wyświetleń: 1295

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.