Poprawa sprawności fizycznej osób po 60 roku życia

Zwiększenie roli aktywności fizycznej w codziennych życiu u osób po 60 roku życia

2020.01.09 15:45 , aktualizacja: 2021.02.05 10:52

Autor: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie opracował program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia”.

 

Idea programu

Nadrzędnym celem programu jest zwiększenie dostępności do różnych form aktywności fizycznej u osób po 60 r.ż., uczestniczących w programie w latach 2020–2023.

Dodatkowo określono następujące cele szczegółowe:

 • zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie roli aktywności fizycznej w życiu człowieka, bezpieczeństwa w domu i otoczeniu, prewencji upadków oraz prawidłowego odżywiania się u co najmniej 75 proc. uczestników programu,
 • zwiększenie lub utrzymanie sprawności fizycznej u co najmniej 50 proc. uczestników programu, mierzonej na podstawie testów sprawności fizycznej,
 • podejmowanie systematycznej aktywności fizycznej wśród co najmniej 50 proc. uczestników programu, mierzonej na podstawie deklaracji uczestników.

Program zakłada dwa typy interwencji:

 • edukacyjną,
 • terapeutyczną.

W ramach interwencji edukacyjnej poruszane tematy dotyczyć będą m.in. wpływu aktywności fizycznej na zdrowie fizyczne i psychiczne, roli aktywności fizycznej w codziennych życiu, bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i otoczeniu, prewencji upadków i związanych z nimi urazów i powikłań oraz prawidłowego odżywania.

Każda osoba uczestnicząca w programie będzie mogła skorzystać z bezpłatnych zajęć ruchowych, które będą odbywać się raz w tygodniu przez 3 miesiące. Dodatkowo każdy uczestnik programu otrzyma od fizjoterapeuty zestaw ćwiczeń z 4 kategorii: aerobowych, zwiększających siłę mięśniową, poprawiające gibkość i równowagę. W trosce o zdrowie uczestnika, ćwiczenia dostosowane będą do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Zajęcia będą prowadzone przez fizjoterapeutę.

 

Kto może uczestniczyć w programie?

Z programu będą mogły skorzystać osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • osoba aplikująca w dniu zgłoszenia musi mieć ukończone 60 lat,
 • osoba aplikująca do programu musi przedłożyć realizatorowi druk świadomej zgody na udział w programie,
 • osoba aplikująca do programu w dniu zgłoszenia do programu musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • osoba aplikująca do programu musi poruszać się bez sprzętów wspomagających i osób trzecich,
 • osoba aplikująca do programu nie wykonuje systematycznie aktywności fizycznej,
 • osoba aplikująca do programu musi przejść pozytywnie badanie kwalifikacyjne,
 • osoba aplikująca nie może w tym samym czasie być uczestnikiem innego programu
  o podobnym charakterze.

Wszystkie powyższe kryteria muszą być spełnione jednocześnie. Niespełnienie co najmniej jednego z ww. kryteriów kwalifikacji do programu stanowi przeciwwskazanie do udziału
w nim.

 

Budżet programu i okres realizacji

Okres realizacji programu wynosi 4 lata (2020–2023). Budżet programu został określony w wysokości 2 600 000 zł (650 000 zł rocznie)..

 

Pozytywne opinie o programie

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nr 148/2019 z dnia 4 października 2019 r. Treść programu została dostosowana do uwag zawartych w opinii.

Zgodnie z art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej będzie dokonany w drodze konkursu ofert.

 

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat uczestnictwa w programie można otrzymać, kontaktując się mailowo lub telefonicznie, z podmiotami realizującymi program:

 • Centrum Zdrowia Adam Muszyński Spółka Jawna, ul. Nadarzyńska 14 lok. U1, 05-500 Piaseczno

Telefon: 577 206 660

E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Środa: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Piątek: od godz. 8.00 do godz.20.00

Sobota: od godz. 8.00 do godz. 12.00

 

 • MEDCARE Sp. z o.o., ul. Dąbrówki 41B, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Telefon: 514 532 962

E-mail: rejestracja@24rehabilitacja.pl

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Wtorek: od godz. 12.00 do godz. 20.00

Środa: od godz. 12.00 do godz. 20.00

Czwartek: od godz. 12.00 do godz. 20.00

Piątek: od godz. 12.00 do godz. 20.00

Sobota: od godz. 10.00 do godz. 14.00

 

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, Przychodnia Łomianki, ul. Szpitalna 6, 05-092 Łomianki

Telefon: 532 414 541

E-mail: lomianki.rehabilitacja@spzzlo.pl

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Wtorek: od godz. 13.00 do godz. 20.00

Środa: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Czwartek: od godz. 13.00 do godz. 20.00

Piątek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Sobota: od godz. 8.00 do godz. 15.00

 

 • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

Telefon: 22 326 55 04

E-mail: rehabilitacja@brodnowski.pl; d.brzezinska@brodnowski.pl

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Środa: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Piątek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Sobota: od godz. 8.00 do godz. 14.00

 

 • Centrum Medyczne Arnica, ul. Armii Krajowej 18A, 06-400 Ciechanów; ul. Sądowa 6,
  06-500 Mława

Telefon: 508 125 949

E-mail: fundacja.proedoo@gmail.com

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Środa: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Piątek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

Sobota: od godz. 9.00 do godz. 14.00

 

 • Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o., Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa

Telefon: 510 175 759

E-mail: ehankiewicz@szpitalpraski.pl

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 15.00

Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 15.00

Środa: od godz. 12.30 do godz. 19.30

Czwartek: od godz. 12.30 do godz. 19.30

Piątek: od godz. 12.30 do godz. 19.30

Sobota: od godz. 11.00 do godz. 14.00

Niedziela: od godz. 11.00 do godz. 14.00

 

 • Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

Telefon: 24 267 84 93

E-mail: a.kwiatkowska@mwomp.pl

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 7.30 do godz. 18.00

Wtorek: od godz. 7.30 do godz. 18.00

Środa: od godz. 7.30 do godz. 18.00

Czwartek: od godz. 7.30 do godz. 18.00

Piątek: od godz. 7.30 do godz. 18.00.

 

Narastający problem zdrowotny

Z roku na rok zwiększa się liczba osób starszych w polskim społeczeństwie. Aktywny styl życia jest jednym z czynników istotnie wpływających na zdrowie. Dzięki regularnej aktywności fizycznej można osiągnąć szereg korzyści zdrowotnych – ograniczenie ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych, zachowanie i poprawę siły i wytrzymałości mięśni. Codzienny i dostosowany do potrzeb i możliwości ruch pozytywnie wpływa na poprawę wykonywania codziennych czynności, mniejsza ryzyko upadków, powstrzyma lub opóźni chroniczne schorzenia związane z procesem starzenia. Zalety wynikające z aktywności fizycznej u osób starszych przejawiają się podczas najprostszych czynności, takich jak chodzenie, siadanie, wstawanie. Są to bardzo istotne czynniki w życiu osoby starszej, pozwalające na samodzielne i bezpieczne funkcjonowanie.

Specjaliści wskazują, że zwiększona (dodatkowa) aktywność fizyczna powinna stać się codziennym nawykiem osób starszych przy uwzględnieniu ich indywidualnych możliwości i stanu zdrowia. W zależności od źródeł naukowych, by poprawić koordynację ruchową i równowagę osób starszych, konieczny jest trening fizyczny co najmniej 2 dni w tygodniu lub przynajmniej 30-minutowy wysiłek fizyczny o umiarkowanej intensywności przez 5 dni w tygodniu.

Mimo istotnej roli aktywności fizycznej, zaledwie co czwarta osoba (25,1 proc.) powyżej 60 r. życia uczestniczyła w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej. Deklaracja o regularnym uczestnictwie dotyczyła zaledwie 10, proc. badanych. Soradyczną aktywność podejmowało 14,5 proc. osób w wieku powyżej 60 lat. Większą aktywność fizyczną w tej grupie wiekowej wykazali mężczyźni[1]. Ponadto 45,8 proc. badanych oceniło swoją sprawność fizyczną jako średnią, 27,8 proc. jako złą, a 8,3 proc. jako bardzo złą[2].

 

[1] Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2017 r.”

[2] Główny Urząd Statystyczny, „Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r.”, Warszawa, 2017.

Liczba wyświetleń: 999

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.