Szczepienia przeciwko meningokokom

Informacje o programie

Uwaga! Pula miejsc w ramach programu szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 została wyczerpana!

Uprzejmie informujemy, że wyczerpała się pula miejsc w ramach programu szczepień, na który Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył w sumie ponad 5,1 mln zł.

W ramach uruchomionych dodatkowych środków na finansowanie programu (w wysokości 2,4 mln zł) pierwszeństwo udziału mają dzieci, które już zakwalifikowały się do programu i były jego uczestnikami, tak aby możliwe było zaszczepienie dziecka pełnym cyklem szczepień.

Zainteresowanie udziałem w programie jest bardzo duże. Liczba dzieci zapisanych na listę oczekujących wynosi obecnie 1 637. W 2020 r. co najmniej jedną dawką szczepionki przeciwko meningokokom serogrupy B zaszczepiono 1 919 dzieci z województwa mazowieckiego, a przeznaczone środki na realizację programu pozawalają objąć pełnym cyklem szczepień 3 556 dzieci.

 

Głównym celem programu jest eliminacja ryzyka zachorowań na chorobę meningokokową spowodowaną meningokokami serogrupy B u minimum 10% populacji docelowej w latach 20202022.
Planowane jest objęcie szczepieniami co najmniej 2 022 dzieci w okresie realizacji programu.


Świadczenia zaplanowane w programie

Po zakwalifikowaniu dziecka do programu wykonane będzie szczepienie przeciwko meningokokom serogrupy B. W ramach lekarskiej kwalifikacji do szczepienia przeprowadzona będzie edukacja rodziców z zakresu zakażeń meningokokowych. Dziecko może skorzystać z programu maksymalnie 3 razy, do ukończenia pełnego cyklu szczepień.

Udział w programie jest bezpłatny.


Kto może uczestniczyć w programie?

Ze świadczeń będą mogły skorzystać dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 3 roku życia, których rodzice zamieszkują Województwo Mazowieckie i deklarują uczestnictwo lub zamiar uczestnictwa dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym. Każde dziecko uczestniczące w programie będzie miało zapewnioną możliwość skorzystania z pełnego cyklu sczepień (2 dawki podstawowe i 1 uzupełniająca). Dzieci, które spełniają ww. warunki formalne, a które rozpoczęły już cykl szczepień poza programem, będą mogły kontynuować przyjmowanie pełnego cyklu szczepień w ramach programu.

Szczepienia mają charakter dobrowolny – rodzice lub opiekunowie prawni będą musieli wyrazić wcześniej zgodę na udział w programie.

Dzieci nie muszą być zapisane do lekarza pierwszego kontaktu w podmiocie,  w którym rodzic ma zamiar skorzystać z programu. Wystarczy, aby dziecko i rodzic spełniali warunki kwalifikacji do programu, zapisać się na szczepienie oraz dostarczyć kartę szczepień dziecka z aktualnymi danymi o przebytych szczepieniach.
 

Budżet programu


Okres realizacji programu wynosi 3 lata (20202022). Budżet został określony w wysokości 3 000 000 zł.


Pozytywna opinia o programie


Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nr 29/2020 z dnia 8 maja 2020 r. Treść dokumentu została dostosowana do uwag zawartych w opinii.

Zgodnie z art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej będzie dokonany w drodze konkursu ofert.
Planuje się, że od sierpnia 2020 r. mieszkańcy Mazowsza będą mogli zgłaszać się do wybranych podmiotów leczniczych, aby skorzystać ze świadczeń w ramach programu.


Meningokoki - cichy wróg

Zakażenie meningokokowe jest wywoływane przez dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, czyli bakterie Neisseria meningitidis. Meningokoki mogą występować w jamie nosowo-gardłowej u osób zdrowych (tzw. nosicieli), nie powodując żadnych dolegliwości ani objawów. Do zakażenia dochodzi na skutek kontaktu podatnej osoby z bezobjawowym nosicielem lub osobą chorą. Przenoszenie meningokoków odbywa się zazwyczaj drogą kropelkową bądź przez kontakt bezpośredni. Okres wylęgania choroby wynosi od 2 do 10 dni, przeciętnie 3–4 dni.

Na zakażenie meningokokami narażeni są wszyscy, niezależnie od płci czy wieku. Najczęściej chorują dzieci w wieku od 3 miesięcy do 1 roku życia. Wiele przypadków choroby występuje też u dzieci w wieku do 5 lat oraz nastolatków i młodych dorosłych w wieku 16–21 lat.

Meningokoki są najczęściej przyczyną zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych lub sepsy (posocznicy), określanymi wspólnie mianem inwazyjnej choroby meningokokowej.

Mogą wywołać również zapalenie płuc, ucha środkowego, osierdzia lub wsierdzia, jednak zdarza się to stosunkowo rzadko.
Diagnoza zakażenia meningokokami może być bardzo trudna. W początkowej fazie choroby objawy zwykle są podobne do przeziębienia (osłabienie, gorączka bóle stawowe i mięśniowe, ogólnie złe samopoczucie). Należy jednak pamiętać, że w przypadku wystąpienia zakażenia u dzieci poniżej 3 roku życia istnieje większe ryzyko przeoczenia objawów przez rodzica. Objawy mogą być również źle „odczytane”, co powoduje opóźnienie w interwencji medycznej.
 
W 2018 r. w Polsce około 70 proc. przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej spowodowane była meningokokami serogrupy B, a około 20 proc. meningokokami grupy C. W następstwie zakażeniem meningokokami serogrupy W, X, Y oraz bez określonej grupy chorowało około 10 proc. przypadków.

Na Mazowszu na zakażenia meningokokowe chorują najczęściej dzieci do 1 roku życia. Województwo Mazowieckie jest drugim województwem w kraju pod względem liczby zachorowań w Polsce (19,80/100 000). Wynik następnego w kolejności województwa dolnośląskiego w tym samym przedziale wiekowym jest znacznie niższy bo 14,46/100 000. Jeśli chodzi o zapadalność na IChM dla wszystkich przedziałów wiekowych, województwo mazowieckie plasuje się już na 5 pozycji w skali kraju (0,52/100 000).

Jedyną skuteczną metodą zapobiegania inwazyjnej chorobie meningokokowej są szczepienia. Szczepienia te według PSO 2020 są w grupie szczepień zalecanych, natomiast nie są finansowane przez NFZ.
 

Lista Podmiotów realizujących „Program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego” na lata 2020–2022”

 

 

Szczegółowe dane dotyczące tych i pozostałych realizatorów znajdują się poniżej.

 • Zdrowie – Legionowo, ul. Sowińskiego 15a, 05-120 Legionowo

Telefon: 22 767 36 93
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 19.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 19.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 19.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 19.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.19.00
Sobota: od godz. 9.00 do godz. 13.00

 • Centrum Medyczne Białołęka Sp. z o.o., ul. Cyprysowa 4, 05-850 Szeligi

Telefon: 22 741 60 58
E-mail:

Podmiot będzie udzielał świadczeń w miejscach wskazanych poniżej:

 

- ul. Skarbka z Gór 142, 03-287 Warszawa

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.18.00
Sobota: od godz. 8.00 do godz. 15.00

 

- ul. Książkowa 9, 03-134 Warszawa

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.18.00
Sobota: od godz. 8.00 do godz. 15.00

 

- ul. Kopernika 9, 05-120 Legionowo

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 7.00 do godz. 14.00
Środa: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 7.00 do godz. 14.00
Piątek: od godz. 11.00 do godz.18.00
Sobota: od godz. 8.00 do godz. 15.00

 • CENTRUM MEDYCZNE PLATANY Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 44, 02-495 Warszawa

Telefon: 22 244 58 88
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 20.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 20.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 20.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 20.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz. 20.00
Sobota: od godz. 9.00 do godz. 13.00

 • SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE, ul. Sitarskich 3, 05-830 Nadarzyn

Telefon: 22 739 48 40
E-mail:

Podmiot będzie udzielał świadczeń w miejscach wskazanych poniżej:

- Poradnia lekarza POZ w Nadarzynie, 05-830 Nadarzyn, ul. Sitarskich 3

- Poradnia lekarza POZ w Młochowie, 05-831 Młochów, ul. Mazowiecka 5A

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 9.00 do godz. 16.00
Wtorek: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 9.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz.9.00 do godz.16.00

 • GRUPA ZDROWIE Sp. z o.o., ul. Karola Szymanowskiego 6/61A, 03-477 Warszawa

Telefon: 22 6196370, 668 330 915
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.18.00

 • GRUPA ZDROWIE Arkadiusz Chmieliński, ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

Podmiot będzie udzielał świadczeń w miejscach wskazanych poniżej:

 

- ul. Odrodzenia 7, 09-130 Baboszewo

Telefon: 22 749 10 50
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 15.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 15.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.15.00

 

- ul. Władysława Jagiełły 6, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą

Telefon: 24 268 29 96
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 15.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 15.00
Środa: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.15.00

 

- ul. Dzierzążnia 58, 09-164 Dzierzążnia

Telefon: 22 749 10 53
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz.8.00 do godz. 15.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 15.00
Środa: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.15.00

 

- ul. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk

Telefon: 22 749 10 30
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz.9.00 do godz. 14.00
Wtorek: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 9.00 do godz. 14.00
Czwartek: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 9.00 do godz.14.00

 

- ul. Samolotowa 9A, 03-984 Warszawa

Telefon: 22 749 10 20
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz.11.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 9.00 do godz. 17.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 15.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.15.00

 

- ul. Witosa 2, 06-216 Sypniewo

Telefon: 22 749 10 60
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 15.00
Wtorek: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 15.00
Czwartek: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.15.00

 

- ul. Mławska, 09-140 Raciąż

Telefon: 22 749 10 55
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.18.00

 

- ul. Kondratowicza 27b, 03-285 Warszawa

Telefon: 22 749 10 00
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.18.00

 

- ul. Czerwonka Włościańska 36a, 06-232 Czerwonka Włościańska

Telefon: 29 717 95 70
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 12.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 15.00
Środa: od godz. 12.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 15.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.15.00

 

- ul. Antolka Gradowskiego 26, 09-402 Płock

Telefon: 24 262 37 35
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 15.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 15.00
Środa: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.15.00

 • MTL CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA Sp. z o.o. Sp. k, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno

Telefon: 22 737 50 50
E-mail:

Podmiot będzie udzielał świadczeń w miejscach wskazanych poniżej:

 

- al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 15.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 15.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.18.00

 • Renata Blukacz, Justyna Grzywacz „Medical Office” Spółka Cywilna,

ul. Ligustrowa 23L, 03-995 Warszawa

Podmiot będzie udzielał świadczeń w miejscach wskazanych poniżej:

 

- ul. Dembego 5 lok 5, 02-796 Warszawa

Telefon: 22 406 41 41, 501 089 753
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.18.00
Sobota: od godz. 8.00 do godz.12.00

 • SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DZIECI WARSZAWY W DZIEKANOWIE LEŚNYM, ul. Marii Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny

Telefon: 22 76 57 162, 22 76 57 239
E-mail:  

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.18.00
Sobota: od godz. 8.00 do godz.14.00

 • „CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA” Sp. z o.o., ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno

Telefon: 22 737 50 50
E-mail:

Podmiot będzie udzielał świadczeń w miejscach wskazanych poniżej:

 

- ul. Berensona 11, 03-287 Warszawa

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.18.00
Sobota: od godz. 8.00 do godz.14.00

 

- ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.18.00

 

- ul. Grójecka 132, 02-390 Warszawa

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 15.30
Środa: od godz. 14.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 15.30
Piątek: od godz. 14.00 do godz.18.00

 

- ul. Jana Kazimierza 28/5LU, 6LU, 7LU, 8LU, 01-248 Warszawa

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 19.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 19.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 16.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz. 20.00

 

- ul. Pawia 7/203,204, 01-025 Piaseczno

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 14.00, od godz. 16:00 do godz. 20.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 16.00

 

- ul. Elbląska 14, 01-565 Warszawa

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz. 18.00

 

- ul. Chmielna 14, 00-801 Warszawa

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 12.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 12.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 12.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 12.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 12.00 do godz. 18.00

 

- ul. Mariańska 1, 00-830 Warszawa

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 12.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 12.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 12.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 12.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 12.00 do godz. 18.00

 

- ul. Ogrodowa 20C, 05-500 Józefosław

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 11.00 do godz. 14.00
Wtorek: od godz. 11.00 do godz. 14.00
Środa: od godz. 10.00 do godz. 16.00
Czwartek: od godz. 12.00 do godz. 14.00

 

- ul. Nagórskiego 1, 03-982 Warszawa

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 11.00 do godz. 14.30
Wtorek: od godz. 11.00 do godz. 14.30
Środa: od godz. 11.00 do godz. 14.30
Czwartek: od godz. 11.00 do godz. 14.30
Piątek: od godz. 11.00 do godz. 14.30

 

- ul. Warszawska 55, 05-092 Łomianki

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 11.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 11.00 do godz. 18.00

 • SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA – MOKOTÓW, ul. Antoniego Józefa Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa

Podmiot będzie udzielał świadczeń w miejscach wskazanych poniżej:

 

- ul. Klimczaka 4, 02-797 Warszawa

Telefon: 733 767 657
E-mail:

 

 

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.18.00
Sobota: od godz. 10.00 do godz. 20.00

 

- ul. Chełmska 13/17, 00-724 Warszawa

Telefon: 22 841 14 95
E-mail:

 

- ul. Jadźwingów 9, 02-692 Warszawa

Telefon: 22 843 71 86
E-mail:

 

- ul. Madalińskiego 13, 02-513 Warszawa

Telefon: 22 541 70 62
E-mail:

 

- ul. Malczewskiego 47a, 02-622 Warszawa

Telefon: 22 646 81 34
E-mail:

 

- ul. Przyczółkowa 33, 02-968 Warszawa

Telefon: 22 544 06 81
E-mail:

 

- ul. Soczi 1, 02-760 Warszawa

Telefon: 22 642 16 10
E-mail:

Godziny, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia w ramach realizacji programu:

Poniedziałek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Wtorek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Środa: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Czwartek: od godz. 8.00 do godz. 18.00
Piątek: od godz. 8.00 do godz.18.00

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.