Profilaktyka cukrzycy u osób po 45 r.ż.

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 skierowany jest do mieszkańców województwa mazowieckiego.

Planowane jest objęcie programem około 15 564 osób w wieku 45-59.

Program będzie miał charakter dobrowolny i bezpłatny.

 

Świadczenia zaplanowane w programie

 

Po zakwalifikowaniu do programu, każdemu uczestnikowi zostaną wykonane badanie glikemii na czczo (FPG). Uczestnik z prawidłowym wynikiem badania oraz stwierdzonym czynnikiem ryzyka w postaci nadwagi lub otyłości będzie miał możliwość uczestnictwa w wykładach edukacyjnych prowadzonych w formie grupowej, natomiast uczestnik programu, u którego stwierdzony zostanie stan przedcukrzycowy lub cukrzyca będzie miał okazję skorzystać z wykładów edukacyjnych lub konsultacji dietetycznych w zależności od wystąpienia czynników ryzyka. W programie przewidziane zostały również konsultacje lekarskie.

 

Kto może uczestniczyć w programie?

 

Do programu zostaną zakwalifikowane osoby spełniające jednocześnie wszystkie kryteria wskazane w pkt 1-3. Niespełnienie nawet jednego kryterium określonego w pkt 1-3 stanowi przeciwwskazanie do udziału w programie.

 

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie

 

 1. Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi mieć ukończone 45 lat i nie może mieć więcej niż ukończone 59 lat;
 2. Osoba aplikująca do programu, w dniu zgłoszenia do programu:
  1. musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego);
  2. musi udzielić świadomej zgody na udział w programie;
  3. musi złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych i nie uczestniczyła w tego typu programie w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
  4. musi złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miała wykonanych badań stężenia glukozy we krwi i testu obciążenia glukozą oraz nie korzystała z porady diabetologa, które finansowane były ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodatkowo kryterium medyczne:

 1. Osoba aplikująca do programu nie miała wykonanych badań stężenia glukozy we krwi i testu obciążenia glukozą w ciągu ostatnich 12 miesięcy i stwierdzony jest u niej co najmniej jeden z poniższych czynników ryzyka:
 • nadwaga lub otyłość (wskaźnik BMI równy bądź większy 25 kg/m2 oraz obwód talii > 80 cm u kobiet lub > 90 cm u mężczyzn),
 • mała aktywność fizyczna (mniej niż 150 minut tygodniowo),
 • stwierdzony podczas ostatniego badania stan przedcukrzycowy,
 • stwierdzona hiperglikemia (≥100 mg/dl glukozy we krwi na czczo),
 • choroba układu sercowo-naczyniowego;
 • nadciśnienie tętnicze,
 • w przypadku kobiet – zespół policystycznych jajników lub przebyta cukrzyca ciążowa lub urodzenie dziecka o wadze powyżej 4 kg,
 • cukrzyca występująca w rodzinie (rodzice lub rodzeństwo),
 • stany generujące insulinoodporność m.in. przewlekłe leczenie sterydami, analogami somatostatynami i innymi lekami o działaniu diabetogennym.

 

Budżet programu

 

Okres realizacji programu wynosi 3 lata (2021-2023). Budżet został określony w wysokości 3,6 mln zł.

 

Pozytywna opinia o programie

 

Program uzyskał warunkowo pozytywną opinię Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nr 64/2020 z dnia 15 września 2020 r. Treść dokumentu została dostosowana do uwag zawartych w opinii.

 

Zgodnie z art. 48b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych realizatorów programu polityki zdrowotnej dokonano w drodze konkursu ofert.

 

W celu skorzystania ze świadczeń w ramach programu mieszkańcy Mazowsza mogą zgłaszać się do niżej wymienionych realizatorów:

 

Świadczenia w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 udzielane będą przez nw. realizatorów we wskazanych lokalizacjach:

 

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie:

Dane kontaktowe: e-mail ; tel. 22 739 48 40 lub 22  729 91 46

Miejsce udzielania świadczeń: Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie, ul. Sitarskich 3

Godziny przyjęć:

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

Sobota: 8.00 - 13.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 8.00 - 11.00

Wtorek: 8.00 - 11.00

Środa: 8.00 - 11.00

Czwartek: 8.00 - 11.00

Piątek: 8.00 - 11.00

Sobota: 8.00 – 13.00

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Serocku:

Dane kontaktowe: tel. (22) 782 66 00 lub (22) 782 66 01 wew. 214

Miejsce udzielania świadczeń: SPZOZ w Serocku, ul. A. i A. Kędzierskich 2 w Serocku

Godziny przyjęć:

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 14.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 15.00

Środa: 8.00 - 15.00

Czwartek: 12.00 - 19.00

Piątek: 12.00 - 15.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy ):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach

Dane kontaktowe: Rejestracja wizyt i informacje o projekcie dostępne w godzinach pracy Centrum pod nr. tel. 25 633 35 55

Miejsce udzielania świadczeń oraz godziny przyjęć:

 1. Przychodnia Zdrowia nr 1 w Siedlcach, ul. Ks. Niedziałka14,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

* minimum raz w miesiącu świadczenia będą udzielane również w Sobotę i/ lub Niedzielę w godzinach 8.00 - 14.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

* minimum raz w miesiącu świadczenia będą udzielane również w Sobotę i/ lub Niedzielę w godzinach 8.00 - 14.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia nr 4 „Centrum Matki i Dziecka” w Siedlcach, ul. Kleeberga 2,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

* minimum raz w miesiącu świadczenia będą udzielane również w Sobotę i/ lub Niedzielę w godzinach 8.00 - 14.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

* minimum raz w miesiącu świadczenia będą udzielane również w Sobotę i/ lub Niedzielę w godzinach 8.00 - 14.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia nr 5 w Siedlcach, ul. Romanówka 19,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Mińsku Mazowieckim, ul. Piłsudskiego 42A,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia „DĄBRÓWKA” w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 52,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

* minimum raz w miesiącu świadczenia będą udzielane również w Sobotę i/ lub Niedzielę w godzinach 8.00 - 14.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

* minimum raz w miesiącu świadczenia będą udzielane również w Sobotę i/ lub Niedzielę w godzinach 8.00 - 14.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Latowiczu, ul. Św. Ducha 30,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Dębem Wielkim, ul. Szkolna 17,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Garwolinie, ul. Korczaka 35/3,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Bielanach, ul. Podlaska 10,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Sterdyni, ul. Lipowa 1A,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Strachówce, ul. Norwida 7,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Stanisławowie, ul. Szkolna 6,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Poświętnem, ul. Szkolna 4,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia nr 7 w Siedlcach, ul. Terespolska 12,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00

Wtorek: 8.00 - 14.00

Środa: 8.00 - 14.00

Czwartek: 8.00 - 14.00

Piątek: 8.00 - 14.00

W miarę potrzeb możliwe jest udzielanie świadczeń również w godzinach 14.00-18.00 (pn.-pt.)

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Seroczynie, ul. Siedlecka 3,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00

Wtorek: 8.00 - 14.00

Środa: 8.00 - 14.00

Czwartek: 8.00 - 14.00

Piątek: 8.00 - 14.00

W miarę potrzeb możliwe jest udzielanie świadczeń również w godzinach 14.00-18.00 (pn.-pt.)

                                    Kwiecień 2021 – 13.04, 16.00 – 19.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Oleśnicy, Oleśnica 132,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00

Wtorek: 8.00 - 14.00

Środa: 8.00 - 14.00

Czwartek: 8.00 - 14.00

Piątek: 8.00 - 14.00

W miarę potrzeb możliwe jest udzielanie świadczeń również w godzinach 14.00-18.00 (pn.-pt.)

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Hołubli, ul. Siedlecka 68,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00

Wtorek: 8.00 - 14.00

Środa: 8.00 - 14.00

Czwartek: 8.00 - 14.00

Piątek: 8.00 - 14.00

W miarę potrzeb możliwe jest udzielanie świadczeń również w godzinach 14.00-18.00 (pn.-pt.)

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Domanicach Kolonii, Domanice Kolonia 17,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00

Wtorek: 8.00 - 14.00

Środa: 8.00 - 14.00

Czwartek: 8.00 - 14.00

Piątek: 8.00 - 14.00

W miarę potrzeb możliwe jest udzielanie świadczeń również w godzinach 14.00-18.00 (pn.-pt.)

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Wielgolesie, ul. Nowowiejska,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00

Wtorek: 8.00 - 14.00

Środa: 8.00 - 14.00

Czwartek: 8.00 - 14.00

Piątek: 8.00 - 14.00

W miarę potrzeb możliwe jest udzielanie świadczeń również w godzinach 14.00-18.00 (pn.-pt.)

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Ceranowie, Ceranów 25,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00

Wtorek: 8.00 - 14.00

Środa: 8.00 - 14.00

Czwartek: 8.00 - 14.00

Piątek: 8.00 - 14.00

W miarę potrzeb możliwe jest udzielanie świadczeń również w godzinach 14.00-18.00 (pn.-pt.)

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Nurze, ul. Drohiczyńska 8,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00

Wtorek: 8.00 - 14.00

Środa: 8.00 - 14.00

Czwartek: 8.00 - 14.00

Piątek: 8.00 - 14.00

W miarę potrzeb możliwe jest udzielanie świadczeń również w godzinach 14.00-18.00 (pn.-pt.)

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Pustelniku, ul. Szkolna 16,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00

Wtorek: 8.00 - 14.00

Środa: 8.00 - 14.00

Czwartek: 8.00 - 14.00

Piątek: 8.00 - 14.00

W miarę potrzeb możliwe jest udzielanie świadczeń również w godzinach 14.00-18.00 (pn.-pt.)

                                    Maj 2021 – 18.05, 16.00-19.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Wierzbnie, Wierzbno 88,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00

Wtorek: 8.00 - 14.00

Środa: 8.00 - 14.00

Czwartek: 8.00 - 14.00

Piątek: 8.00 - 14.00

W miarę potrzeb możliwe jest udzielanie świadczeń również w godzinach 14.00-18.00 (pn.-pt.)

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Andrzejewie, ul. Srebińska 11,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00

Wtorek: 8.00 - 14.00

Środa: 8.00 - 14.00

Czwartek: 8.00 - 14.00

Piątek: 8.00 - 14.00

W miarę potrzeb możliwe jest udzielanie świadczeń również w godzinach 14.00-18.00 (pn.-pt.)

 

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

 1. Przychodnia Zdrowia w Żelechowie, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 34,

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 14.00

Wtorek: 8.00 - 14.00

Środa: 8.00 - 14.00

Czwartek: 8.00 - 14.00

Piątek: 8.00 - 14.00

W miarę potrzeb możliwe jest udzielanie świadczeń również w godzinach 14.00-18.00 (pn.-pt.)

Kwiecień 2021 – 20.04, wtorek 16.00-19.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT  - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 7.00 - 10.00

Wtorek: 7.00 - 10.00

Środa: 7.00 - 10.00

Czwartek: 7.00 - 10.00

Piątek: 7.00 - 10.00

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego - Warszawa Targówek tj.:

Dane kontaktowe: Informacje o projekcie i potrzebne formularze będzie można otrzymać

w rejestracjach nw. lokalizacji. Obsługa telefoniczna - Centrum Obsługi Pacjenta (pn.- pt. w godz. 8:00 - 18:00) tel. 22 518 26 66

Miejsce udzielania świadczeń oraz godziny przyjęć:

 1. Konsultacje lekarskie:

Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna, ul. Rembielińska 8 w Warszawie,

Poniedziałek: 7.30-15.05 i 17.30-20.00

Wtorek: 7.30-15.05 i 17.00-20.00

Środa: 15.00-20.00

Czwartek: 7.30-15.05 i 16.00-20.00

Piątek: 7.30-12.00

 1. Kwalifikacje i badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT - test tolerancji z użyciem 75g glukozy): będą wykonywane w następujących siedzibach SZPZLO:
 1. Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna, ul. Łojewska 6 w Warszawie

Poniedziałek: 7.30 - 10.30

Wtorek: 7.30 - 10.30

Środa: 7.30 - 10.30

Czwartek: 7.30 - 10.30

Piątek: 7.30 - 10.30

 

 1. Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna, ul. Poborzańska 6 w Warszawie,

Poniedziałek: 7.30 - 10.30

Wtorek: 7.30 - 10.30

Środa: 7.30 - 10.30

Czwartek: 7.30 - 10.30

Piątek: 7.30 - 10.30

 

 1. Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna, ul. Rembielińska 8 w Warszawie,

Poniedziałek: 7.30 - 10.30

Wtorek: 7.30 - 10.30

Środa: 7.30 - 10.30

Czwartek: 7.30 - 10.30

Piątek: 7.30 - 10.30

 

 1. Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, ul. Remiszewska 14 w Warszawie,

Poniedziałek: 7.30 - 10.30

Środa: 7.30 - 10.30

Piątek: 7.30 - 10.30

 

 1. Przychodnia ul. Tykocińska 34

Wtorek: 7.30 - 10.30

Środa: 7.30 - 10.30

Czwartek: 7.30 - 10.30

 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Dane kontaktowe: Rejestracja wizyt i informacje o projekcie dostępne tel. (22) 22 508 17 47

Miejsce udzielania świadczeń oraz godziny przyjęć:

 1. Przychodnia Medycyny Rodzinnej, ul. Wołoska 137 w Warszawie (Budynek C)

Konsultacje lekarskie:

Poniedziałek: 8.00 - 18.00

Wtorek: 8.00 - 18.00

Środa: 8.00 - 18.00

Czwartek: 8.00 - 18.00

Piątek: 8.00 - 18.00

Badania krwi (FPG - oznaczanie glikemii na czczo, OGTT - test tolerancji z użyciem 75g glukozy):

Poniedziałek: 8.00 - 11.00

Wtorek: 8.00 - 11.00

Środa: 8.00 - 11.00

Czwartek: 8.00 - 11.00

Piątek: 8.00 - 11.00

 

 1. Poliklinika, ul. Sandomierska 5/7 w Warszawie

 

 1. Poliklinika, ul. Starowiejska 66 w Siedlcach
 2.  

Rozpoczęcie realizacji programu w lokalizacjach 2 i 3 planowane jest na 5 kwietnia 2021 r. Godziny przyjęć pacjentów podane zostaną w późniejszym terminie.

 

 

Cukrzyca jako istotny problem zdrowotny

 

Program odnosi się do istotnego problemu zdrowotnego zarówno z perspektywy globalnej, ogólnokrajowej, jak i regionalnej.

W Polsce cukrzyca znajduje się na liście dziesięciu najczęściej występujących schorzeń przewlekłych u osób dorosłych, a około 90% zachorowań na cukrzycę dotyczy cukrzycy typu 2.

Cukrzyca stanowi problem terapeutyczny oraz społeczno-ekonomiczny. Obecnie na świecie obserwuje się niekorzystną tendencję wzrostu zachorowań na cukrzycę typu 2, spowodowaną głównie prowadzonym trybem życia - nieodpowiednie odżywianie powodujące nadwagę i otyłość oraz sprzyjająca im mała aktywność fizyczna. Na podstawie danych epidemiologicznych (raport WHO z 2016 r. „Global Report on Diabetes” i badanie NCD-RisC z 2016 r.), od 1980 do 2014 roku rozpowszechnienie cukrzycy wśród osób dorosłych na świecie wzrosło z 4,3% do 9,0% w przypadku mężczyzn i z 5,0% do 7,9% w przypadku kobiet. Liczba dorosłych z cukrzycą wzrosła z 108 mln w 1980 roku do 422 mln w 2014 roku.

Z danych GUS wynika, że w Polsce na tę chorobę cierpi ponad 2 mln osób, co stanowi ok. 8% populacji dorosłych, a 20%, z nich nie jest tego świadoma. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik zapadalności rejestrowanej (tj. liczba nowych pacjentów z danym rozpoznaniem pojawiających się w systemie publicznej ochrony zdrowia) w 2016 r. wynosił 33 600. Jedynie w województwie śląskim wskaźnik ten był wyższy i wynosił 35 900. Co oznacza, że Mazowsze plasuje się na drugim miejscu w Polsce pod względem najwyższej zapadalności na cukrzycę.

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.