Ostre zespoły wieńcowe

Nowy „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych”

2019.06.10 10:05 , aktualizacja: 2020.01.23 09:03

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa opracował program polityki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych”.

więcej o: Nowy „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych”

Raport końcowy z realizacji programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych

2018.07.26 10:20 , aktualizacja: 2018.07.30 09:57

Zgodnie z art. 48a ust. 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych został sporządzony raport końcowy z realizacji wyżej wymienionego programu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią zamieszczonego raportu.

więcej o: Raport końcowy z realizacji programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych

Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych

2016.04.15 10:50 , aktualizacja: 2018.04.25 09:29

Choroby układu krążenia stanowią nadal największe zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców województwa mazowieckiego. W 2013 roku z ich powodu zmarło ponad 25 tysięcy osób – ponad 7 tysięcy spośród nich to zgony związane z wystąpieniem choroby niedokrwiennej serca (źródło: Bank Danych Lokalnych GUS). Zwiększona śmiertelność odnotowywana jest nie tylko w pierwszych tygodniach po wystąpieniu choroby niedokrwiennej serca, ale także w dalszym okresie czasu. Według statystyk 15 proc. chorych umiera w ciągu roku od wystąpienia zawału, a w okresie kolejnych 4 lat odsetek ten dochodzi do 33 proc. (Rejestr OZW). Biorąc pod uwagę dane statystyczne, skuteczna profilaktyka, leczenie i rehabilitacja chorób układu krążenia powinny być nie tylko przedmiotem szczególnego zainteresowania lekarzy, ale także priorytetem w dziedzinie zdrowia publicznego i polityki społecznej Mazowsza.

więcej o: Program zdrowotny w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych