Uchwały zarządu

Nr 2688/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zakładowi Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 2687/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Semiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok. więcej

Nr 2686/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie akceptacji treści oświadczenia o poręczeniu długoterminowym udzielonemu Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2685/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie akceptacji treści umowy poręczenia długoterminowego kredytu bankowego zaciąganego przez Szpital Kolejowy im. dr. Włodzimierza Roeflera Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. więcej

Nr 2684/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie akceptacji treści umowy poręczenia kredytu odnawialnego zaciąganego w rachunku bieżącym przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie. więcej

Nr 2683/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2006 roku. więcej

Nr 2682/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie zakupu usług polegających na wynajęciu sali wraz z nagłośnieniem oraz zapewnieniu wyżywienia w ramach spotkania szkoleniowo - seminaryjnego z przedstawicielami istniejących i tworzących się grup producentów rolnych - z uwzględnieniem problematyki rolnictwa ekologicznego, które odbędzie się w Warszawie. więcej

Nr 2681/321/06 z dn. 14-11-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dotacji celowej od Gminy Wolanów na realizację zadania pn. „Współdziałanie w uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego Domaniów”. więcej

Nr 2680/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie zaopiniowania projektu planu gospodarki odpadami dla Gminy Strzegowo. więcej

Nr 2679/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji i Burmistrzem Miasta Marki dotyczącego współfinansowania przez Województwo Mazowieckie i Burmistrza Miasta Marki zakupu sprzętu komputerowego i multimedialnego dla Komisariatu Policji w Markach działającego na obszarze podległym Komendantowi Stołecznemu Policji. więcej
Uchwały zarządu