Procedura legislacyjna

Obowiązująca procedura

2002.05.18 00:00 , aktualizacja: 2016.03.22 10:06

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Uchwały zarządu województwa zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos marszałka województwa.

Liczba wyświetleń: 17063