Uchwały zarządu

Nr 2658/321/06 z dn. 14-11-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2657/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie organizacji punktów kontaktowych ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego polegającej na zatrudnieniu w nich pracowników. więcej

Nr 2656/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie rozwiązania umowy Nr 316/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r, dotyczącej udzielenia dotacji ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2006 roku na zadanie pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych” oraz zmiany uchwały Nr 1013/282/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2006 roku na zadanie pn. „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”. więcej

Nr 2655/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy. więcej

Nr 2654/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej. więcej

Nr 2653/321/06 z dn. 14-11-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na realizację Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza, komponent G: Uzupełnienie finansowe Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego – ochrona zdrowia i pomoc społeczna. więcej

Nr 2652/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie porozumienia dotyczącego realizacji działań z zakresu edukacji zdrowotnej kierowanych do mieszkańców Województwa Mazowieckiego i wydatkowania środków na ich realizację. więcej

Nr 2651/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie wydatkowania środków na organizację spotkania merytorycznego dla koordynatorów programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. więcej

Nr 2650/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. więcej

Nr 2649/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie odwołania dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu