Uchwały zarządu

Nr 2678/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie zawarcia porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu oraz wydatkowania środków finansowych na współfinansowanie zakupu 10 samochodów dla Komend Powiatowych Policji działających na obszarze podległym Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu. więcej

Nr 2677/321/06 z dn. 14-11-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji oraz wydatkowania środków finansowych na współfinansowanie zakupu samochodów dla Komend Powiatowych Policji działających na obszarze podległym Komendantowi Stołecznemu Policji. więcej

Nr 2676/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2675/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. więcej

Nr 2674/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie udzielenia dotacji celowej Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. więcej

Nr 2673/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup pucharów i sprzętu sportowego oraz ich zakupu. więcej

Nr 2672/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w województwie mazowieckim z zakresu kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego w 2007 roku. więcej

Nr 2671/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie przeznaczenia środków na ufundowanie 3 nagród pieniężnych Marszałka Województwa Mazowieckiego, dla laureatów XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Człowiek – Dobro – Piękno”, w Siedlcach. więcej

Nr 2670/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie ufundowania nagrody Grand Prix w XXII Ogólnopolskich Spotkaniach z Piosenką Kabaretową OSPA 2006 w Ostrołęce. więcej

Nr 2669/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie zakupu koncertu „Przeboje Jana Kiepury” z okazji uroczystości poświęconej pamięci wielkiego polskiego tenora Jana Kiepury w czterdziestą rocznicę śmierci artysty. więcej
Uchwały zarządu