Uchwały zarządu

Nr 2648/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Góra Kalwaria pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę kolektora burzowego. więcej

Nr 2647/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Pasteura 10. więcej

Nr 2646/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce, nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 49 w Ostrołęce. więcej

Nr 2645/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Województwa Mazowieckiego na dzień 30 września 2006 r. więcej

Nr 2644/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego w Warszawie. więcej
Uchwały zarządu