Uchwały zarządu

Nr 2668/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie wyrażenia zgody na zakup Festynu Historycznego połączonego z przedstawieniem rocznicowym pt. „Ku Niepodległości”. więcej

Nr 2667/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie zakupu monodramu „Błękitny diabeł” z okazji 60-lecia debiutu aktorskiego Barbary Krafftówny. więcej

Nr 2666/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie zakupu 1000 egzemplarzy tomiku wierszy i piosenek Bogdana Loebla Pt: „Dbaj o miłość” od Wydawnictwa Nowy Świat. więcej

Nr 2665/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie zakupu 1000 egzemplarzy książki pt. „Małe ojczyzny. Historia gminy Kołbiel” od Wydawnictwa MT Biznes. więcej

Nr 2664/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie zakupu występu Formacji Tańca Nowoczesnego FATUM SOKOLIK z Sokołowa Podlaskiego z okazji obchodów 5-lecia pracy Formacji. więcej

Nr 2663/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie zakupu 500 egzemplarzy książki pt. „Podlasie i Mazowsze w ogniu 1944 - 1956. Powiat Sokołów Podlaski.” więcej

Nr 2662/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na usługę druku kalendarzy ściennych na 2007 rok promujących ZPORR na Mazowszu. więcej

Nr 2661/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie udzielania dotacji na realizację projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – konkurs I – 2006 r., I transza. więcej

Nr 2660/321/06 z dn. 14-11-2006

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów dla Działań 2.5 i 2.6 z Priorytetu II oraz Działania 3.4 z Priorytetu III ZPORR. więcej

Nr 2659/321/06 z dn. 14-11-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla Województwa Mazowieckiego. więcej
Uchwały zarządu