Plan gospodarki odpadami - aktualizacje

Bezpłatne warsztaty dla firm online „Jak zwiększyć zyski i ograniczyć koszty dzięki cyrkularnym modelom biznesowym?”

2020.10.16 08:30 , aktualizacja: 2020.11.18 13:04

Zapraszamy firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w woj. mazowieckim do uczestnictwa w cyklu warsztatów online. Termin upływa 28 października br.

więcej o: Bezpłatne warsztaty dla firm online „Jak zwiększyć zyski i ograniczyć koszty dzięki cyrkularnym modelom biznesowym?”

Co trzeba wiedzieć o PGO WM 2024

2019.06.12 15:10 , aktualizacja: 2019.06.15 13:42

Założenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024” zaprezentowano samorządowcom podczas cyklu spotkań w regionie.

więcej o: Co trzeba wiedzieć o PGO WM 2024

Ponowne przekazanie Ministrowi Środowiska do opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz do uzgodnienia projektu Planu inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego

2018.10.10 13:15 , aktualizacja: 2018.10.10 15:12

25 września 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.) ponownie przekazał Ministrowi Środowiska projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, do którego załącznikami są: Plan inwestycyjny, Program zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozę oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

więcej o: Ponowne przekazanie Ministrowi Środowiska do opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz do uzgodnienia projektu Planu inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego