Komunikaty

Komunikat o uchwaleniu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 w obszarze wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów

2019.06.27 15:25 , aktualizacja: 2019.07.03 13:50

Autor: Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, 18 czerwca 2019 r., uchwałą nr 91/19 zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 przyjął aktualizację Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów dla zatrzymanych transportów odpadów wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

 

W załączniku do uchwały, stanowiącym załącznik nr 5 do Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, zostały wskazane trzy miejsca w województwie mazowieckim, w których (na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach) będą utworzone przez właściwych starostów w ciągu 6 miesięcy od przyjęcia aktualizacji PGO WM 2024 miejsca spełniające warunki magazynowania odpadów, na które kierowane będą transporty odpadów zatrzymane przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

Są to miejsca o następujących lokalizacjach:

 

Lp.

Nazwa miejsca magazynowania odpadów

Powiat

Adres miejsca magazynowania odpadów

Zarządzający

1.

Miejsce na terenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

płoński

Poświętne,
ul. Pułtuska 5,
09-100 Płońsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o. o.

2.

Miejsce na terenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Miasto Ostrołęka

07-401 Ostrołęka,
ul. Turskiego 4,

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ostrołęce sp. z o. o.

3.

Miejsce na terenie regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Miasto Radom

26-600 Radom,

ul. Witosa 94

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM”
w Radomiu sp. z o. o.

 

Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że z treścią ww. dokumentu w wersji papierowej można zapoznać się w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, III piętro pok. 325, w godzinach 8.00–16.00.

 

Liczba wyświetleń: 2670

powrót