Plan gospodarki odpadami - aktualizacje

Informacja o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem „Sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego za lata 2017-2019”

2020.10.08 11:00

Autor: Justyna Kuś (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) przystąpiono do przygotowania „Sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego za lata 2017–2019”.

 

Sprawozdanie to zgodnie z art. 39 ust 2 ustawy o odpadach zawiera ocenę stanu gospodarki odpadami, ocenę realizacji postanowień planów gospodarki odpadami oraz osiągnięcia celów. Ponadto przedstawia szereg danych liczbowych na temat gospodarki odpadami w województwie, m.in. dane na temat rodzaju i ilości odpadów wytworzonych w województwie oraz sposobów ich zagospodarowania, a także informacje na temat stanu realizacji zadań, w tym przedsięwzięć inwestycyjnych, zaplanowanych w planie gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego.

 

W związku z powyższym, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie prowadzi ankietyzację wśród podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami w województwie mazowieckim. Ankiety w formie elektronicznej są rozsyłane drogą elektroniczną na adresy email zarządzających instalacjami do przetwarzania odpadów oraz za pośrednictwem ePUAP do gmin uczestniczących w systemie gospodarki odpadami w województwie mazowieckim.

 

Prowadzący instalację do przetwarzania odpadów chętni do uczestnictwa w ankietyzacji, którzy nie otrzymali ankiety w formie elektronicznej, proszeni są o kontakt z pracownikami Wydziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych: Justyną Kuś (tel.: 22 356 38 39), Henryką Gapińską (tel.: 22 356 38 54), Iwoną Jakubik (tel.: 22 59 79 094) lub Adamem Żelarzewskim (tel.: 22 59 79 092).

Liczba wyświetleń: 432

powrót