Porozumienia dotyczące odpadów opakowaniowych

Informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień za 2020 r.

2021.04.09 14:55 , aktualizacja: 2021.04.09 15:32

W myśl art. 25 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1114, z późn. zm.) marszałek województwa zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej obsługującego go urzędu w terminie do 30 kwietnia każdego roku, informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień.

więcej o: Informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień za 2020 r.

Informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień za 2019 r.

2020.05.21 15:05 , aktualizacja: 2020.06.15 15:23

Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje o osiągniętych celach w ramach porozumień, zgodnie z art. 25 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 542).

więcej o: Informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień za 2019 r.

Informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień za 2018 r.

2019.04.24 15:40 , aktualizacja: 2019.07.26 11:39

Marszałek Województwa Mazowieckiego informuje o osiągniętych celach w ramach porozumień, zgodnie z art. 25 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 542).

więcej o: Informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień za 2018 r.

Wprowadzenie aneksów do zawartych porozumień

2018.06.21 13:00 , aktualizacja: 2018.07.19 12:35

Wprowadzenie aneksów do zawartych porozumień wynika z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 2056, z późn. zm.), która wprowadza znaczące zmiany w zakresie realizacji przez organizacje samorządu gospodarczego obowiązku odzysku i recyklingu opakowań w ramach porozumienia zawartego pomiędzy marszałkiem województwa a organizacją samorządu gospodarczego.

więcej o: Wprowadzenie aneksów do zawartych porozumień

Informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień za 2017 r

2018.04.25 14:40 , aktualizacja: 2018.04.25 14:50

W myśl art. 25 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 150) marszałek województwa zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej obsługującego go urzędu w terminie do 30 kwietnia każdego roku, informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień.

więcej o: Informacje o osiągniętych celach w ramach porozumień za 2017 r

Formularz potwierdzenia zwrotu/odbioru opakowań po środkach ochrony roślin

2017.03.14 10:30 , aktualizacja: 2017.03.14 10:38

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin opracowało formularz zwrotu/odbioru opakowań po środkach ochrony roślin. Jego wypełnienie i potwierdzenie przez punkt odbioru jest dowodem właściwej utylizacji odpadów.

więcej o: Formularz potwierdzenia zwrotu/odbioru opakowań po środkach ochrony roślin

Pierwsze porozumienia w sprawie gospodarki odpadami opakowaniowymi

2014.02.19 12:25 , aktualizacja: 2019.12.09 15:23

11 lutego 2014 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego podpisał pierwsze w kraju porozumienia w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi, wynikające z art. 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888).

więcej o: Pierwsze porozumienia w sprawie gospodarki odpadami opakowaniowymi