Obwieszczenia RDOŚ

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. „Opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" z 10 grudnia 2013 r.

2013.12.17 14:55 , aktualizacja: 2013.12.19 09:45

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie informuje o wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz Ostoja Nadbużańska PLH140011.

więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. „Opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" z 10 grudnia 2013 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. „Opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" z 2 grudnia 2013 r. 2013 r.

2013.12.03 15:20 , aktualizacja: 2013.12.04 15:25

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie informuje o wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Środkowego Świdra PLH140025, Dolina Liwca PLB140002, Ostoja Nadliwiecka PLH140032, Doliny Wkry i Mławki PLB140008, Dolina Dolnej Narwi PLB 140014, Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz Ostoja Nadbużańska PLH140011.

więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. „Opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" z 2 grudnia 2013 r. 2013 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. „Opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" z 25 listopada 2013 r.

2013.11.29 15:15 , aktualizacja: 2013.12.06 15:28

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o ponownym wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych dla następujących obszarów Natura 2000: Dolina Kostrzynia PLB140009, Bagno Całowanie PLH140001, Bagno Całowanie PLB140011, Puszcza Kozienicka PLH140035, Ostoja Kozienicka PLB140013, Puszcza Biała PLB140007 oraz Dolina Środkowej Wisły PLB140004.

więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ws. „Opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski" z 25 listopada 2013 r.