Plan gospodarki odpadami - aktualizacje

Ponowne przekazanie Ministrowi Środowiska do opiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 oraz do uzgodnienia projektu Planu inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego

2018.10.10 13:15 , aktualizacja: 2018.10.10 15:12

Autor: Łucja Gozdowska-Orłow (PZ), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

25 września 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 36 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.) ponownie przekazał Ministrowi Środowiska projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, do którego załącznikami są: Plan inwestycyjny, Program zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozę oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

 

Projekt dokumentu został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1504 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia treści projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 po uwagach Ministra Środowiska oraz uwzględniającej zasadne uwagi i wnioski zgłoszone w toku ponownego opiniowania przez uprawnione organy i konsultacji społecznych.

Liczba wyświetleń: 1598

powrót