Aktualności

Co trzeba wiedzieć o PGO WM 2024

2019.06.12 15:10 , aktualizacja: 2019.06.15 13:42

Autor: Anna Gadomska (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • na środku stół prezydialny za którym wyświetlana jest prezentacja multimedialne, przy stole siedzą dwie kobiety, Pani Dyrektor z prawej strony zdjęcia stoi i wita zebranych Dyrektor Urszula Pawlak...
  • Na ekranie wyświetlana jest prezentacja multimedialne, przy stole siedzą trzy kobiety, po lewej stronie za pulpitem stoi kobieta omawiająca prezentację Prezentacja zapisów Planu...
  • widok na salę pełną uczestników spotkania w Siedlcach siedzących w rzędach foteli wykładowych Uczestnicy spotkania w...
  • Widok na salę wykładową Uczestnicy spotkania w...
  • po lewej stół prezydialny za którym siedzą dwie osoby, po prawej stoi Dyrektor przemawiający do zebranych uczestników Dyrektor Podgórski...
  • widok na salę pełną siedzących uczestników spotkania Uczestnicy spotkania w...
  • Duża liczba uczestników w sali wykładowej Uczestnicy spotkania w...

W związku z uchwaleniem „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024” Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeprowadził cykl 6 spotkań informacyjnych na ten temat.

 

Duże zainteresowanie

Seminaria skierowane były do przedstawicieli samorządów gminnych i przedsiębiorców zarządzających instalacjami do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania. Pierwsze ze spotkań zorganizowano w miastach, w których siedziby mają delegatury urzędu 15 maja w Siedlcach, 17 maja w Ostrołęce, 27 maja w Płocku, 29 maja w Radomiu, 7 czerwca w Ciechanowie oraz 11 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Liczny udział zainteresowanych (329 osób) świadczy o dużej potrzebie przybliżania bieżących zagadnień związanych z gospodarką odpadami w województwie.

 

Niezbędna wiedza

Podczas spotkań, którym przewodniczyli dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Marcin Podgórski i zastępca dyrektora ds. gospodarki odpadami Urszula Pawlak, zaprezentowano założenia PGO WM 2024, kierunki i cele działań w gospodarce odpadami w województwie mazowieckim oraz metodykę opracowywania planu. Przedstawiono podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi, a także omówiono rolę ustalonych działań i inwestycji zaplanowanych do realizacji w każdym z regionów. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o konieczności dostosowania regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach do zapisów Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele samorządów i przedsiębiorcy mieli możliwość nie tylko zadawania pytań dotyczących dokumentu, ale również zgłaszania bieżących problemów w zakresie gospodarki odpadami na swoim terenie oraz wątpliwości dotyczących projektowanych zmian przepisów w tym zakresie. Spotkania były również płaszczyzną do wymiany spostrzeżeń zdobytych w trakcie ostatnich lat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Przedsiębiorcy i samorządowcy skonfrontowali swoje doświadczenia na ten temat.

Liczba wyświetleń: 1328

powrót