Komunikaty

Sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego za lata 2017-2019

2021.05.27 14:50 , aktualizacja: 2021.05.27 15:10

Autor: Justyna Kuś (PZ), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego 27 kwietnia 2021 r. podjął uchwałę nr 622/224/21 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego za lata 2017–2019” realizując obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 779, z późn.zm.).

 

W Sprawozdaniu z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego za lata 2017–2019 (Swpgo 2017–2019) przedstawiono informacje na temat stanu gospodarki odpadami w województwie mazowieckim oraz zweryfikowano stopień realizacji celów wyznaczonych m.in.: w Planie gospodarki opadami dla województwa mazowieckiego 2024.

 

Przy opracowaniu Swpgo 2017–2019 wykorzystano dane pochodzące z Wojewódzkiej Bazy Danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (WSO) za 2017 i 2018 rok, Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – za 2019 rok, Sprawozdań Marszałka Województwa Mazowieckiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 i 2018 rok, Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, ankietyzacji gmin i przedsiębiorców prowadzących instalacje do przetwarzania odpadów, w tym informacje od zarządzających instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych. Ze względu na brak technicznych możliwości pozwalających na generowanie raportów i zestawień z systemu BDO z poziomu wojewódzkiego dane za 2019 rok na dzień przygotowania Swpgo 2017–2019 w zakresie masy odpadów wytworzonych, zebranych, poddanych odzyskowi, unieszkodliwionych, a także odebranych i zebranych w PSZOK odpadów komunalnych nie były dostępne. W związku z tym Swpgo 2017–2019 nie zawiera informacji w tym zakresie natomiast pozostałe dane za 2019 rok zostały przedstawione m.in. w oparciu o ankietyzację oraz inne dane dostępne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy na lub kontakt telefoniczny z Justyną Kuś 22 356-38-35.

Liczba wyświetleń: 362

powrót