Tagi

Wyników: 12 Aktualności

1. Nowa siedziba MZDW – Rejon Drogowy Ciechanów » więcej
2. Inwestycje w powiatach makowskim i przasnyskim z dofinasnowaniem » więcej
3. 1,6 mln zł na Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej w Glinojecku » więcej
4. Samorząd Mazowsza wspiera inwestycje drogowe w subregionie ciechanowskim » więcej
5. Pieniądze dla subregionu ciechanowskiego w 2021 r. » więcej
6. Druh z powiatu żuromińskiego strażakiem października 2019 » więcej
7. „Pro Masovia” dla Zakładu Pomocy Doraźnej w ciechanowskim szpitalu » więcej
8. Z wizytą w domu seniora » więcej
9. Ponad 14,3 mln zł z funduszy europejskich na 10 projektów dla regionu ciechanowskiego » więcej
10. Ponad 2,5 mln zł z budżetu Mazowsza dla subregionu płockiego » więcej
11. Środki z budżetu Mazowsza dla powiatu ciechanowskiego i przasnyskiego » więcej
12. Samorząd województwa rusza z programami wsparcia – spotkania w regionie » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 11/19

13. Nie boję się krytyki » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 1/20

14. Warto wiedzieć » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 2/20

15. Podziel się pomysłem » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 9/20

16. Muzeum pod chmurką » więcej

Wyników: 2 Mazowsze serce Polski nr 12/20

17. ... i zagłosowali » więcej
18. Ferie w domu? » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 5/21

19. Dobre, bo mazowieckie: Stylowe rzemiosło » więcej

Wyników: 1 Mazowsze serce Polski nr 6/21

20. O tym się mówi – miesiąc na Mazowszu » więcej