Aktualności

Pieniądze dla subregionu ciechanowskiego w 2021 r.

2021.01.08 13:25 , aktualizacja: 2021.01.08 14:19

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 • Marszałek Adam Struzik i prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i Rozbudowa i modernizacja...
 • Stół prezydialny O funduszach dla subregionu...
 • KOnferencja praspwa Na programy pomocowe...

Rozbudowa i modernizacja dróg wojewódzkich, inwestycje w szpitalu wojewódzkim i instytucjach kultury – tak przedstawia się plan inwestycyjny na 2021 r. dla subregionu ciechanowskiego. Nie zabraknie również wsparcia dla samorządów gminnych, powiatowych i OSP.

 

Na programy pomocowe samorząd Mazowsza przeznaczy w 2021 r. ponad 131 mln zł. Kolejnych 10 mln zł to dotacja na renowację zabytków, w tym również sakralnych. Największą pozycją w budżecie dla subregionu ciechanowskiego jest dalsza rozbudowa drogi wojewódzkiej 541 na terenie powiatu żuromińskiego.

 

Największa pula środków w 2021 r. przeznaczona zostanie na inwestycje w służbie zdrowia. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, pandemia wymogła dostosowanie budżetu do nowych realiów.

 

– Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co przyniesie przyszłość, ale chcemy przygotować nasze placówki, przynajmniej w tym aspekcie infrastrukturalnym, do nowych wyzwań. COVID-19 pokazał, jak wielkie są potrzeby, zarówno w kontekście sprzętu, ale także dostosowywaniu poszczególnych oddziałów do walki z chorobami zakaźnymi. Warto podkreślić, że prawie jedną czwartą budżetu na ten cel stanowić będą środki unijne, które przeznaczymy na zakup aparatury medycznej, środków ochrony osobistej, ale także niezbędne prace remontowe – dodaje marszałek.

 

W 2021 r. planowane dochody wyniosą ponad 3,6 mld zł, z czego 2,6 mld zł to prognozowane dochody z podatków CIT i PIT. Wydatki mają być na poziomie ponad 3,8 mld zł. Ponad 30 proc. tej kwoty stanowią środki na inwestycje.

Największe planowane na 2021 r. inwestycje w subregionie ciechanowskim

Zdrowie

Samorząd województwa będzie kontynuował realizację projektu unijnego, w ramach którego pozyskał kolejne 90 mln zł. Jego partnerem jest m.in. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, do którego do tej pory trafiło 55 sztuk specjalistycznego sprzętu, 602 sztuki wyposażenia, 290 tys. sztuk środków ochrony osobistej oraz 6 300 litrów płynów do dezynfekcji. Dodatkowo w placówce przeprowadzono prace remontowo-budowlane.

Zdaniem dyrektora szpitala w Ciechanowie Andrzeja Kamasy pomoc Samorządu Województwa Mazowieckiego w ubiegłym roku dla ciechanowskiej placówki była niezwykle ważna i potrzebna.

– Przyszła w chwili, w której samodzielnie nie byliśmy w stanie przygotować szpitala do bezpiecznego funkcjonowania w czasie pandemii. Systematycznie niedoinwestowana przez NFZ placówka, tym samym borykająca się z problemami finansowymi, nie posiadała wystarczających funduszy, by zakupić odpowiednią ilość środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego oraz dodatkowego wyposażenia i specjalistycznego sprzętu medycznego dla pacjentów, szczególnie tych z COVID-19zauważa i dodaje – Cieszymy się bardzo z faktu, że w budżecie województwa na przyszły rok znalazły się środki na realizację tak wielu inwestycji w naszym szpitalu. Część z nich będzie kontynuacją rozpoczętych już zadań. Są również nowe, takie jak przebudowa i remont pomieszczeń pawilonu zakaźnego. Realizacja ich wszystkich przyczyni się do podniesienia jakości leczenia, komfortu pobytu pacjentów oraz stworzy możliwość do wdrożenia nowych procedur medycznych np. zabiegów trombektomiipodsumował dyrektor Andrzej Kamasa.

Planowane inwestycje w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie:

 • modernizacja i doposażenie oddziałów szpitalnych,
 • utworzenie ośrodka udarowego,
 • przebudowa i modernizacja pomieszczeń Budynku Zakaźnego,
 • zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń,
 • zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do szpitala,
 • budowa miejsc postojowych,
 • informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych,
 • wydzielenie szatni pracowniczej w Budynku Kuchni i Pralni (niski parter),
 • modernizacja pomieszczeń Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Drogi

Jak co roku jedną z największych pozycji w budżecie stanowią środki na rozbudowę i modernizację dróg. Jak zaznacza radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski, to bardzo dobra informacja dla mieszkańców.

– Udało nam się wygospodarować środki na ważne inwestycje drogowe. Dzięki temu rozbudowana zostanie m.in. droga wojewódzka nr 541 na terenie powiatu żuromińskiego – dodaje.

 

Wśród zaplanowanych na 2021 r. inwestycji znalazły się:

 

 • rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odc. od km 57+660 do km 69+230 (powiat żuromiński),
 • remont drogi wojewódzkiej nr 563 na wybranych odcinkach (powiat żuromiński i mławski),
 • budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7,
 • remont drogi wojewódzkiej nr 544 na wybranych odcinkach (powiat mławski).

 

Na terenie subregionu ciechanowskiego zrealizowane zostaną także projekty – doświetlone i aktywne przejścia dla pieszych w Ciechanowie oraz "BEZPIECZNE ZEBRY", czyli doświetlenie przejść dla pieszych na DW615 i DW617 na terenie Ciechanowa, które zostały wybrane przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

 

Ponadto w 2021 r. władze Mazowsza przeznaczą fundusze na budowę budynku biurowego na potrzeby rejonu drogowego i obwodu drogowego w Ciechanowie przy ul. Leśnej 30 oraz magazynu soli. W ramach inwestycji powstaną także plac i drogi wewnętrzne wraz z oświetleniem i składowiskiem na materiały sypkie oraz ogrodzenie działki.

Kultura

Największe zaplanowane na 2021 r. inwestycje to:

 • konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia,
 • realizacja filmu fabularnego prezentującego postać gen. Wincentego Krasińskiego oraz jego syna Zygmunta Krasińskiego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze,

 

Dodatkowo dzięki głosom mieszkańców Mazowsza, w ramach pierwszej edycji BOM zrealizowany zostanie projekt CZTERY PORY ROKU – Park Sensoryczny w Gołotczyźnie/Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

 

W 2021 r. nie zabraknie również środków na renowację mazowieckich zabytków, w tym także sakralnych oraz na bieżące utrzymanie zlokalizowanych na terenie subregionu instytucji kultury.

 

Programy wsparcia

Będą także środki na realizację programów wsparcia skierowanych do mazowieckich gmin, powiatów, a także jednostek OSP. Władze Mazowsza przeznaczą na ten cel ponad 131 mln zł. To między innymi wsparcie na doposażenie ośrodków medycznych, rozbudowę infrastruktury sportowej, działania w ochronę powietrza, aktywizację sołectw i działkowców czy doposażenie mazowieckich OSP.

 • Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego,
 • Mazowiecki Instrument wsparcia jst w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego,
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE,
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania OSP-2021,
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej,
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia jst na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu,
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej,
 • Pomoc finansowa dla gmin w ramach zadania MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP,
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze,
 • Tworzenie działów pedagogicznych w powiatach: białobrzeskim, otwockim, przysuskim, sierpeckim, wołomińskim.

 

Ponadto w 2021 r. władze Mazowsza przekażą fundusze na budowę centrum administracyjnego w Ciechanowie, które zostanie przeznaczone dla jednostek organizacyjnych województwa mazowieckiego oraz powiatu ciechanowskiego.

 

Liczba wyświetleń: 435

powrót