Aktualności

Samorząd województwa rusza z programami wsparcia – spotkania w regionie

2019.04.03 11:15 , aktualizacja: 2019.04.05 12:05

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Przy stole konferencyjnym siedzą przedstawiciele samorządu województwa. Podczas konferencji...
  • Przy stole konferencyjnym siedzą przedstawiciele samorządu województwa W spotkaniu w Płocku (2...
  • Sala konferencji prasowej, na pierwszym planie kilku dziennikarzy, w głębi za stołem występujący przedstawiciele zarządu województwa. Konferencja prasowa w...

Część z nich to programy pilotażowe. Kontynuowany będzie Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej i Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze. Skorzystają też działkowcy i strażacy, a także wszyscy Mazowszanie. W sumie na ten cel z budżetu województwa przeznaczonych zostanie blisko 80 mln zł.

 

– Cieszę się, że po raz kolejny możemy wesprzeć samorządy lokalne w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji. W tym roku uruchamiamy liczne programy wsparcia dla gmin – w tym dla sołectw oraz dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Będzie można pozyskać fundusze na infrastrukturę sportową i edukację, ale też będziemy pomagać działkowcom i wspierać ochronę powietrza – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Konferencje w subregionach

W Płocku o programach wsparcia mówił marszałek Adam Struzik, radny województwa Konrad Wojnarowski oraz dyrektor płockiej delegatury UMWM Tomasz Kominek. W Siedlcach w spotkaniu uczestniczyli wicemarszałek Wiesław Raboszuk, członek zarządu Elżbieta Lanc i członek zarządu Janina Ewa Orzełowska. W Ciechanowie o programach wsparcia mówili wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz radni województwa mazowieckiego Paweł Obermeyer i Konrad Wojnarowski. W Ostrołęce o programach wsparcia mówili Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska – członkowie zarządu i Mirosław Augustyniak – radny województwa mazowieckiego przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska.

 

– Staramy się wspierać zarówno samorządy lokalne jak i ich mieszkańców. Dlatego w tym roku uruchomiliśmy programy wsparcia dzięki którym będą one mogły zrealizować najpilniejsze inwestycje. Udało nam się znaleźć środki na ochronę powietrza, pomoc dla działkowców, na infrastrukturę sportową i edukację, ale także na zwiększenie bezpieczeństwa i wsparcie dla sołectw. Mam nadzieję, że dzięki tym środkom wzrośnie jakość życia Mazowszan – podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

To pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc będą mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. Dofinansowanie zadania może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie powinno przekroczyć 200 tys. zł. Przyznane środki gminy mogą wykorzystać m.in. na zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, tworzenie terenów zielonych czy zakup systemu służącego do informowania o jakości powietrza. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone także na zakup oczyszczaczy powietrza do budynków użyteczności publicznej czy też działania edukacyjno-informacyjne. Nabór wniosków ruszy już na początku kwietnia br. Na ten cel samorząd województwa przyznał 5 mln zł wsparcia.

– Działania zmierzające do ochrony środowiska to bardzo ważne inicjatywy. Tym bardziej cieszymy się, że udało nam się wygospodarować środki na nowy program, dzięki któremu polepszy się jakość powietrza na Mazowszu podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Na tę kwestię zwraca uwagę także Mirosław Augustyniak radny województwa, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska.

 

Wszystkie działania na rzecz poprawy środowiska są dal samorządu priorytetowymi zadaniami. W tym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy nowy program wspierający ekologię. Pamiętajmy, że poprawa jakości powietrza, to poprawa jakości życia nas wszystkich – przypomina.

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców Mazowsze

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony zostanie nowy program wsparcia dla działkowców. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców będzie można ubiegać się o środki na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Chodzi o działania, dzięki którym poprawi się przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. To ważne zwłaszcza dla rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych. Program zachęca do prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, ale także efektywnego wykorzystywania i zagospodarowania terenów zielonych. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 10 tys. zł. Łącznie samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację programu 5 mln zł.

 

– Rodzinne Ogródki Działkowe służą rekreacji  rodzin z dziećmi i osób starszych. Niestety do tej pory nie było programów wsparcia dla działkowców. Postanowiliśmy to zmienić i w tym roku będzie można ubiegać się o środki na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej – podkreśla Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego.

– Oprócz znanych już Mazowszanom programów wsparcia w tym roku uruchomiliśmy także pomoc dla działkowiczów. To bardzo ważne wsparcie ponieważ, do tej pory nie było żadnych programów uwzględniających ogródki działkowe. Dzięki tym środkom uda się przeprowadzić budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej – mówi Paweł Obermeyer, radny województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych

5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację pilotażowego programu wspierającego rozwój placówek oświatowych. Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na modernizację i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dotacje obejmują drobne inwestycje, zakup nowoczesnego sprzętu i niezbędnego oprogramowania, a także elementów wyposażenia. To podwyższy jakość kształcenia młodych osób.

 

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Na realizację pilotażowego instrumentu wsparcia samorządów lokalnych samorząd Mazowsza przeznaczy w tym roku 30 mln zł. Środki przeznaczone są m.in. na modernizacje dróg powiatowych i gminnych, projekty edukacyjne i kulturalne.

 

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej to program, który powstał w 2018 r. i jest odpowiedzią na zgłaszane przez gminy i powiaty zapotrzebowanie na remonty aktualnych lub utworzenie nowych obiektów sportowych. W poprzednim roku dofinansowanych zostało aż 69 wniosków, z czego 6 z subregionu siedleckiego i 7 z płockiego. W tym roku samorządy będą mogły ubiegać się o wsparcie na budowę boisk, skateparków, placów zabaw czy torów sportowych i pumptracków. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy aż 10 mln zł. Nabór ruszy już na początku kwietnia. Dofinansowanie zadania może wynieść do 75 proc. kosztów kwalifikowanych i nie powinno przekroczyć 200 tys. zł.

– To bardzo ważna inicjatywa. Ten program stworzyliśmy z myślą o wszystkich tych gminach i powiatach, w których brakuje miejsc na aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Cieszę się, że mogliśmy wygospodarować z naszego budżetu środki na ten cel – podkreśla członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc.

– Wszyscy mieszkańcy, zarówno w miastach, jak też w małych miejscowościach i wsiach powinni mieć dostęp do obiektów sportowych. Niestety, często ze względu na ograniczone środki, samorządy lokalne nie mogą sobie pozwolić na tego typu inwestycje. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie – mówi radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski .

 

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. To właśnie z myślą o nich w ubiegłym roku po raz pierwszy uruchomiliśmy Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza zrealizowanych zostało blisko 500 różnego rodzaju projektów. Wśród nich m.in. rewitalizacja skwerów, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. W subregionie siedleckim wsparcie otrzymało aż 61 projektów, w płockim – 44 projekty. W tym roku po raz kolejny mazowieckie gminy mogą ubiegać się o środki na nowe boiska, parki, place zabaw czy książki do biblioteki. Każda gmina będzie mogła złożyć do pięciu wniosków na pięć różnych zadań. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 10 tys. zł. Wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć ogółowi lokalnej społeczności. Na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw zarezerwowano 13,9 mln zł. Właśnie ruszył nabór. Wnioski można składać do 17 kwietnia br.

– MIAS to program, który daje bardzo szerokie możliwości rozwoju mazowieckich gmin, ale także stwarza warunki do godnego życia i odpoczynku w środowisku wiejskim. Cieszę się, że dzięki temu wsparciu lokalne wspólnoty zyskają nowe miejsca do odpoczynku, wyremontują świetlice czy zakupią niezbędne wyposażenie – mówi marszałek województwa Adam Struzik.

 

Pomoc Finansowa dla Miast i Gmin na Zakup Sprzętu Przeciwpożarowego

Na Mazowszu jest ok. dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Druhowie z Mazowsza są świetnie przygotowani do wykonywania powierzonych im zadań. Są przeszkoleni zarówno z zakresu ratownictwa drogowego, jak i medycznego. Co ważne, dysponują coraz lepszym sprzętem strażackim, w tym nowoczesnymi samochodami ratowniczo-gaśniczymi. Jest to możliwe również dzięki środkom z budżetu województwa. Jednak praca strażaków OSP wymaga nieustającego wsparcia, dlatego potrzebny jest nie tylko nowoczesny sprzęt, ale też solidna baza. Na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej, a także instalacji elektrycznej czy zakup nowych wozów strażackich i ubrań ochronnych władze Mazowsza przekażą w tym roku 10 mln zł. 2 mln zł trafią na remonty strażnic, kolejne 7 mln zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego, a 1 mln zł na zakup ubrań ochrony indywidualnej strażaka.

 

 

Liczba wyświetleń: 2010

powrót