Aktualności

Inwestycje w powiatach makowskim i przasnyskim z dofinasnowaniem

2021.05.24 08:50 , aktualizacja: 2021.05.24 10:18

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Bogucka

  • Przedstawiciele samorządu wojewódzkiego i gminnego pozują z tabliczką z nazwą inwestycji i kwotą dofinansowania Gmina Rzewnie otrzymała...
  • Jedna kobieta i pięciu mężczyzn ubrani biznesowo pozują do zdjęcia. Przed sobą trzymają tabliczkę z nazwą inwestycji i kwotą dofinansowania Z budżetu województwa...
  • Pięcioro samorzadowców stoi na tle banerów z logotypami gmin. Trzymają w rękach dużą tablicę z informacją o inwestycji i kwocie dofinansowania. Fort nr 4 w Różanie zyska...
  • Trzech mężczyzn i kobieta pozują do zdjęcia. Wszyscy są w maseczkach i w strojach biznesowych. Instalacja uzdatniania wody...

Rozbudowa instalacji uzdatniania wody, nowe tereny turystyczno-rekreacyjne i przebudowy dróg to niektóre z inwestycji, które będą realizowane w powiatach makowskim i przasnyskim dzięki środkom samorządu województwa. Wsparcie wynosi łącznie 5,5 mln zł.

 

Pieniądze na inwestycje pochodzą z instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. To największy program wsparcia realizowany przez samorząd Mazowsza, na który w tym roku sejmik województwa przeznaczył rekordowe  151 mln zł. Aż 95 mln zasili nowe projekty samorządów lokalnych.

 

– To środki, które trafiają do gmin i powiatów na najpilniejsze potrzeby, czyli remonty dróg, modernizacje  budynków instytucji publicznych, nowe świetlice wiejskie czy budowę boisk – mówi marszałek Adam Struzik. – Powiaty i gminy Mazowsza mają bardzo zróżnicowane potrzeby, na szczęście dzięki dobrej kondycji finansowej województwa możemy wspomagać lokalne samorządy i dać im szansę na realizację najważniejszych dla nich projektów – dodaje.

 

– Dziś podpisaliśmy umowy na sześć projektów w powiecie makowskim i przasnyskim. To ważne inwestycje infrastrukturalne, ale także projekty związane z kulturą czy tworzeniem nowych miejsc dla rozwoju turystyki – zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Łączna kwota dofinansowania dla powiatów przasnyskiego i  makowskiego to 5,5 mln zł.

 

 

Inwestycje w powiecie makowskim

Jak mówi radny województwa Mirosław Augustyniak, dofinansowane projekty służą przede wszystkim mieszkańcom regionu.

– Programy wsparcia realizowane przez samorząd Mazowsza to znakomity przykład samorządowej pomocniczości i solidarności. Dzięki tym środkom lokalne samorządy mogą realizować bardzo istotne inwestycje. Na niektóre z nich mieszkańcy czekają od lat – dodaje.

 

Instalacja uzdatniania wody w gminie Czerwonka

Samorząd Mazowsza pomoże rozwiązać problemy z dostępem do dobrej jakości wody pitnej w gminie Czerwonka. Obecnie działająca w Jankowie stacja uzdatniania w godzinach największego poboru wody przez mieszkańców nie jest w stanie dostarczyć mieszkańcom odpowiedniej ilości uzdatnionej wody. Problem jest szczególnie dotkliwy latem, a zagrożenie potęguje coroczna susza. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 900 tys. zł z budżetu województwa instalacja zostanie rozbudowana, tak by lepiej mogła spełniać potrzeby mieszkańców. Całkowity koszt inwestycji to ponad 1,75 mln zł.

 

– Bardzo dziękuję samorządowi województwa za wsparcie inwestycji, która jest dziś w naszej gminie najbardziej potrzebna i wyczekiwana – mówi Paweł Kacprzykowski, wójt Gminy Czerwonka. – Coroczne susze powodowały, że już w okresach wiosennych połowie mieszkańcom gminy brakowało wody. Rozbudowa instalacji zwiększy wydajność stacji w Jankowie, co w istotny sposób wpłynie na poprawę życia mieszkańców.

 

Nowe oblicze fortu w Różanie

Duże zmiany czekają Fort IV w Różanie. Dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego powstanie tu centrum rekreacyjno-kulturalne. Dawny element carskich fortyfikacji wybudowanych na przełomie XIX i XX w. stanie się miejscem, z którego korzystać będą zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Powstanie tam m.in. ścieżka edukacyjna, taras z widokiem na rzekę Narew, plac biesiadny, a zimą część terenu posłuży miłośnikom saneczkarstwa i zabaw na śniegu. Ze względu na swoje położenie, Różan to miejscowość z dużym potencjałem turystycznym i doskonała baza wypadowa na wycieczki w inne zakątki Mazowsza.

 

– Realizacja projektu to element strategii rozwoju gminy Różan i terenów północno-wschodniego Mazowsza opartej o rozwój turystyki – mówi Piotr Świderski, burmistrz Gminy Różan. – Mieszkańcy Różana i okolic zyskają miejsce do wypoczynku, a turyści będą mogli podziwiać widoki z nadnarwiańskiej skarpy i aktywnie korzystać z atrakcji Fortu. Zwiększy się liczba osób odwiedzających gminę, co będzie miało wpływ na jej gospodarczy rozwój – dodaje.

 

Samorząd Mazowsza wesprze tę inwestycję kwotą niemal 1,4 mln zł. Całkowity koszt przebudowy fortu wynosi niecałe 2,4 mln zł.

 

Przebudowa drogi w gminie Rzewnie

Z kolei gmina Rzewnie pozyskane od samorządu Mazowsza środki w wysokości 690 tys. zł przeznaczy na remont drogi łączącej miejscowości Nowe Łachy i Mroczki–Kawki. Na odcinku o długości 3,6 km będzie wymieniona nawierzchnia i oznakowanie. Przebudowa z jednej strony pozwoli odciążyć ruch drogowy na pozostałych drogach gminnych i powiatowych, a z drugiej – zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców korzystających z drogi na co dzień. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1,15 mln zł.

 

Jak mówi wójt Gminy Rzewnie Wiesław Chrzanowski, realizacja projektu jest istotna z punktu widzenia społeczno-gospodarczego.

– Przebudowa drogi gminnej Mroczki Kawki–Nowe Łachy zwiększy dostępność mieszkańcom gminy oraz wypoczywającym działkowiczom do instytucji publicznych, a także poprawi jakość życia mieszkańców okolicznych miejscowości. Inwestycja pozwoli skrócić czas dojazdu do urzędów, szkół i  placówek handlowych oraz zwiększy spójność komunikacyjną pomiędzy miejscowościami – dodaje.

 

Remont drogi powiatowej 2124W

Zmiany w infrastrukturze drogowej czekają także powiat makowski. Dzięki dofinansowaniu z budżetu Mazowsza przebudowany zostanie droga powiatowa nr 2124W między miejscowościami Orzyc–Magnuszew Mały–Przeradowo. Prace remontowe prowadzone będą na odcinku o długości blisko 3,6 km. Jezdnia będzie wzmocniona, wykonane zostanie nowe oznakowanie, powstaną też nowe zjazdy do posesji. Co więcej, wybudowany zostanie pas rowerowy, dzięki któremu bezpieczniej będą mogli podróżować także rowerzyści. Droga służy jako dojazd do terenów inwestycyjnych oraz działek letniskowych w pobliżu Narwi.

 

– Przebudowa drogi powiatowej jest bardzo ważną inwestycją dla mieszkańców gminy Szelków, ale również dla całego powiatu – mówi starosta makowski Zbigniew Deptuła. – Poprawi ona spójność komunikacyjną i  bezpieczeństwo ruchu drogowego. Niewątpliwie będzie miała również wpływ na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców gminy – dodaje.

 

Z budżetu województwa trafi na ten cel blisko 766 tys. zł, a całkowity koszt inwestycji to niemal 1,3 mln zł.

 

Inwestycje w powiecie przasnyskim

Mazowieckie gminy, miasta i powiaty są bardzo aktywne w pozyskiwaniu środków na realizację wyczekiwanych przez mieszkańców projektów i robią to skutecznie, podkreśla radny województwa mazowieckiego Konrad Wojnarowski.

– Oprócz najbardziej niezbędnych spraw, takich jak poprawa infrastruktury drogowej, podnoszą komfort życia mieszkańców, budując i remontując m.in. sieci wodno-kanalizacyjne, szkoły i przedszkola czy ośrodki kultury – dodaje.

 

Kino wróci do Przasnysza

Przy wsparciu samorządu Mazowsza Miasto Przasnysz zakupi profesjonalny projektor cyfrowy, który będzie wykorzystywany przy organizacji m.in. kina plenerowego Tego typu imprezy były już organizowane w mieście w 2019 r., ale dzięki nowemu sprzętowi mieszkańcy miasta i okolic będą mogli znacznie częściej brać udział w pokazach filmowych, transmisjach czy warsztatach online.

 

Jak mówi burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski, przywrócenie kina było od dawna jednym z najważniejszych celów, który przyświecał władzom miasta.

– Dzięki pomocy urzędu marszałkowskiego zarówno przy remoncie zabytkowego obiektu miejskiego kina, jak i dodatkowym środkom na infrastrukturę kinową, marzenia mieszkańców Przasnysza wkrótce się spełnią. Nowoczesne kino z aktualnym repertuarem filmowym w stolicy powiatu to perspektywa 2023 roku – dodaje.

 

Koszt tej inwestycji to 300 tys. zł. Z budżetu województwa trafi na ten cel 180 tys. zł.

 

Przebudowa drogi w gminie Chorzele

Niezbędną przebudowę przejdzie także droga gminna Raszujka-Olszewka położona w gminie Chorzele. Wyremontowany zostanie odcinek o długości 2,2 km. Wymaga on jak najszybszej wymiany nawierzchni, a w wielu miejscach także ponownego wyprofilowania, przebudowy skrzyżowania oraz konserwacji rowów odwadniających. O remont drogi od dłuższego czasu zabiegali mieszkańcy gminy.

 

– Gmina posiada już kompletną dokumentację projektową. Wkrótce rozpoczniemy kompleksową przebudowę kolejnej drogi gminnej – zapowiada burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska. – To kolejna istotna inwestycja dofinansowana przez samorząd Mazowsza. Nasza gmina zdecydowanie odczuwa pozytywny wpływ zrównoważonej polityki realizowanej przez marszałka, zarząd i sejmik województwa –  dodaje.

 

Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 1,6 mln z budżetu województwa zwiększy się nie tylko bezpieczeństwo, ale również komfort jazdy. Całkowity koszt inwestycji wynosi niemal 2,7 mln zł.

 

Inwestycje otrzymały dofinansowanie w ramach realizowanego przez samorząd Mazowsza „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

 

 

Liczba wyświetleń: 207

powrót