Realizacja Programu w 2016 roku

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

2016.04.28 12:10 , aktualizacja: 2016.12.08 15:28

Autor: Jadwiga Chmielińska, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Wieloletnie zaniedbania w zakresie budowy nowych obiektów sportowych, oraz przebudowy i remontów już istniejących obiektów sportowych sprawiły, że jeszcze do niedawna stan bazy sportowej uznawano za katastrofalny. Szansę zmiany w tym obszarze stwarza Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki nakładające na samorządy województw obowiązek uchwalania programów rozwoju bazy sportowej.

Zarząd Województwa Mazowieckiego stara się w jak największym stopniu wspierać finansowo działania przyczyniające się do rozwoju bazy sportowej przeznaczając na ten cel m.in. środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach określonego przez Ministra Sportu i Turystyki dla województwa mazowieckiego limitu środków na 2016 rok. Wynosi on 20 143 200 zł, w tym 10 424 300 zł to kwota zobowiązań z tytułu zawartych umów.

Na dofinansowanie nowo rozpoczynanych zadań przeznaczono 9 718 900 zł. Zarząd Województwa Mazowieckiego, po zasięgnięciu opinii Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, włączył do Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2016 r. 41 nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych, natomiast 18 umieścił w rezerwie.

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 1245