Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 – termin realizacji zadań

2018.09.26 15:25

Uprzejmie informujemy, że 25 września 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję w sprawie przedłużenia terminu zakończenia realizacji wszystkich zadań realizowanych w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018” – do dnia 31 grudnia 2018 r.

więcej o: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 – termin realizacji zadań

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 – rozstrzygnięcie

2018.05.23 10:40 , aktualizacja: 2018.05.23 13:32

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018”, przyznał gminom i powiatom z terenu Mazowsza pomoc finansową w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie nowej infrastruktury sportowej oraz modernizacji obiektów sportowych już istniejących.

więcej o: Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 – rozstrzygnięcie

MIWIS MAZOWSZE 2018 – ważny komunikat!!!

2018.03.20 13:15 , aktualizacja: 2018.04.20 09:27

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018.

więcej o: MIWIS MAZOWSZE 2018 – ważny komunikat!!!