System Informacji Oświatowej – sprawozdawczość dwutorowo (SIO1 i SIO2)

System Informacji Oświatowej

2012.03.30 12:20 , aktualizacja: 2019.03.07 11:20

Autor: Małgorzata Janusz, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Przypominamy, że zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 z późn. zm.) tzw. stare SIO funkcjonowało do dnia 1 marca 2019 r. Od 1 marca 2019 r. System Informacji Oświatowej funkcjonuje w wersji zmodernizowanej, tzw. „nowym SIO" (SIO2).  

 

Obecnie, wszystkie podmioty zobowiązane do przekazywania danych do SIO, przekazują te dane tylko w nowym SIO. W związku z tym, niezmiernie istotne jest, aby wszystkie zobowiązane podmioty, przede wszystkim szkoły i placówki oświatowe, wypełniały swój ustawowy obowiązek przekazywania danych do nowego SIO.

 

Nowe SIO ma nie tylko służyć do podziału części oświatowej subwencji ogólnej już od 2020 roku, ale jest już wykorzystywane do realizacji wielu innych, ważnych zadań np. weryfikacji prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, Karty Dużej Rodziny, czy organizacji egzaminów przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

Funkcjonowanie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2)

 

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej wraz z linkiem do instalacji „Aplikacji SIO” oraz instrukcjami obsługi znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Informacji w sprawie funkcjonowania zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2) na poziomie Samorządu Województwa Mazowieckiego w poszczególnych modułach udzielają pracownicy Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu:

 

W zakresie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO): Małgorzata Janusz – tel. (22) 59 79 424, e-mail: , Paweł Dopadko – tel. (22) 59 79 421, e-mail:

 

W zakresie rejestracji i nadania numeru RSPO oraz REGON dla Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli: Paweł Dopadko – tel. (22) 59 79 421, e-mail:

 

W zakresie udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO: Paweł Dopadko – tel. (22) 59 79 421, e-mail: .

 

Klauzula informacyjna RODO

Uprzejmie informuję, że:

  1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;
  2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: .

Pani/Pana dane osobowe:

  1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

w celu spełnienia obowiązku przekazywania danych w ramach zbiorów Systemu Informacji Oświatowej,

na podstawie przepisów Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

  1. mogą zostać udostępnione Kuratorium Oświaty w Warszawie
  2. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
  3. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Przysługuje Pani/Pan prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

– na zasadach określonych w RODO.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania.

 

Liczba wyświetleń: 6663