Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Departament Edukacji Publicznej i Sportu informuje, że od 21 maja 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków do projektu pn. “Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w 2021 r.

2021.05.20 15:00 , aktualizacja: 2021.05.24 12:48

Autor: Natalia Korczowska (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Samorząd Województwa Mazowieckiego wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa SARS-coV-2, w której znalazły się szkoły oraz uczniowie, od 2020 r. realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w szkołach z terenu województwa mazowieckiego poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących szkoły, uczniów i nauczycieli do pracy zdalnej.

W ramach obecnego naboru planowane jest przyznanie wsparcia dla ok. 130 szkół. Szkoły otrzymają sprzęt komputerowy i multimedialny oraz oprogramowanie ułatwiające naukę zdalną oraz szkolenia dla uczniów i nauczycieli. 

Dla każdej ze szkół, w ramach projektu, przewidziane jest wsparcie w wysokości co najmniej 80.000,00 zł. 

Podmioty uprawnione

 

Wsparcie w ramach projektu przeznaczone jest dla gmin, miast i powiatów z terenu Województwa Mazowieckiego, które są organami prowadzącymi szkoły prowadzące kształcenie ogólne. Wsparcie może być przyznane dla szkół, które do tej pory nie otrzymały pomocy w ramach projektu.

 

Wsparcie w ramach projektu

W ramach projektu dla szkół zostanie zakupiony sprzęt i oprogramowanie:

 1. komputery stacjonarne;
 2. monitory interaktywne;
 3. drukarki;
 4. urządzenia wielofunkcyjne;
 5. laptopy;
 6. tablety;
 7. projektory multimedialne;
 8. oprogramowanie interaktywne 3D oraz oprogramowanie umożliwiające naukę zdalną;
 9. e-podręczniki (w szczególności do nauki języka angielskiego);
 10. oprogramowanie do nauki gry w szachy.

Dla nauczycieli oraz uczniów zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu prowadzenia nauki w formie zdalnej przy użyciu sprzętu i oprogramowania zakupionego w ramach projektu.

Przewiduje się zapewnienie dostępu do internetu dla wybranych uczniów nieposiadających możliwości uczestniczenia w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Warunki otrzymania wsparcia

O wsparcie w ramach projektu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi szkoły prowadzące kształcenie ogólne z terenu województwa mazowieckiego. Wsparcie może być przyznane dla szkół, które do tej pory nie otrzymały pomocy w ramach projektu.

Jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać wsparcie tylko na jedną szkołę, za wyjątkiem miast na prawach powiatu, tj.:

 1. Miasta st. Warszawy, które może otrzymać wsparcie maksymalnie dla sześciu szkół;
 2. Miast: Radom, Siedlce, Płock, Ostrołęka, które mogą otrzymać wsparcie maksymalnie dla trzech szkół.

O wsparcie można ubiegać się poprzez złożenie wniosku stanowiącego załącznik do Regulaminu naboru do projektu pn. “Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w 2021 r. w terminie od 21 maja 2021 r. do 7 czerwca 2021 r.

Dozwolone formy składania wniosków:

 1. w formie papierowej, w godzinach: 8.00 - 16.00 bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
 2. w formie papierowej przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z  2020 r. poz. 1041 i 2320), na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. Brechta 3, 03 - 472 Warszawa (decyduje data wpływu do urzędu) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”;
 3. za pomocą profilu zaufanego ePUAP z kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z zasadami opisanymi na stronie internetowej: http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

Przy ocenie stosuje się następujące kryteria:

 1. Wskaźnik dochodów podatkowych gmin (G) i powiatów (P) w zależności od rodzaju wnioskodawcy (na podstawie wskaźników dochodów podatkowych gmin i powiatów ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów, obowiązujących w 2021 r. wg stanu na 30 czerwca 2020 r.);
 2. Wskaźnik nieobjęcia wsparciem szkół prowadzonych przez daną jednostkę samorządu terytorialnego – liczony jako iloraz liczby szkół prowadzących kształcenie ogólne, których dana jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym, nieobjętych dotychczas wsparciem w ramach Projektu „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” i liczby wszystkich szkół prowadzących kształcenie ogólne, których organem prowadzącym jest dana jednostka samorządu terytorialnego. 

Umowa

Podstawą udzielenia wsparcia będzie zawarty aneks do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu, zawartej w 2020 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim, a dotychczasowymi Partnerami projektu. Umowa określa zasady funkcjonowania partnerstwa, zasady współpracy Partnera Wiodącego i Partnerów oraz współpracy między Partnerami przy realizacji projektu. 

Przed przystąpieniem do aplikowania prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Kontakt:

 

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Biuro Wspierania Szkolnictwa Zawodowego

 

Marta Podsiad tel. 22 59 79 407

 

Milena Szymańska tel. 22 59 79 445

 

Natalia Korczowska tel. 22 59 79 437

 

Artykuły powiązane

Przygotowanie szkół do nauczania zdalnego – ruszył nabór wniosków

21-05-2021
Na wsparcie wynoszące co najmniej 80 tys. zł mogą liczyć szkoły w ramach samorządowego programu przygotowującego do nauczania zdalnego. Nabór trwa do 7 czerwca.
więcej o: Przygotowanie szkół do nauczania zdalnego – ruszył nabór wniosków

Liczba wyświetleń: 4128

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.