Realizacja Programu w 2012 roku

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok

2012.04.25 09:50 , aktualizacja: 2012.11.26 09:13

Wieloletnie zaniedbania w zakresie budowy nowych obiektów sportowych, oraz modernizacji i remontów już istniejących obiektów sportowych sprawiły, że jeszcze do niedawna stan bazy sportowej uznawano za katastrofalny. Szansę zmiany sytuacji w tym zakresie stwarza Rozporządzenie Ministra Sportu Turystyki nakładające na samorządy wojewódzkie obowiązek uchwalania programów rozwoju bazy sportowej.

więcej o: Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok