Uchwały zarządu

Nr 2849/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie odwołania dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie.

więcej

Nr 2848/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Teatru Praga w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu