Uchwały zarządu

Nr 2929/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach” Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

więcej

Nr 2928/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciąganej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

więcej

Nr 2927/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

więcej

Nr 2926/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia mienia ruchomego Mazowieckiemu Centrum Rehabilitacji STOCER sp. z o.o. w Konstancinie – Jeziornej oraz upoważnienia do jej podpisania.

więcej

Nr 2925/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia mienia ruchomego Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o. w Zagórzu oraz upoważnienia do jej podpisania.

więcej

Nr 2924/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia mienia ruchomego Szpitalowi Mazowieckiemu sp. z o.o. w Garwolinie oraz upoważnienia do jej podpisania.

więcej

Nr 2923/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie pokrycia zobowiązań po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.

więcej

Nr 2922/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu.

więcej

Nr 2921/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.

więcej

Nr 2920/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce.

więcej
Uchwały zarządu