Uchwały zarządu

Nr 2889/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie.

więcej

Nr 2888/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2887/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym.

więcej

Nr 2886/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi polegającej na opracowaniu „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023”, aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oraz sporządzenia „Prognozy oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2023 i aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego”.

więcej

Nr 2885/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku uchylającej uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wólka Folwark.

więcej

Nr 2884/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dębe Wielkie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dębe Wielkie.

więcej

Nr 2883/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Maciejowice.

więcej

Nr 2882/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji aglomeracji Wilga.

więcej

Nr 2881/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie „Podziału Województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie”.

więcej

Nr 2880/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi polegającej na organizacji stoiska wystawienniczego Samorządu Województwa Mazowieckiego na targach Fruit Logistica w dniach 8 – 10 lutego 2012 r. w Berlinie.

więcej
Uchwały zarządu