Uchwały zarządu

Nr 2909/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 roku w obszarze polityka społeczna – Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu.

więcej

Nr 2908/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2012 roku w obszarze polityka społeczna – Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz związanych ze współuzależnieniem od alkoholu – Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Województwa Mazowieckiego, pochodzących rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

więcej

Nr 2907/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa przedstawicieli wybranych regionów partnerskich w VIII Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw”.

więcej

Nr 2906/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”.

więcej

Nr 2905/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 2011, które odbędą się w terminie 19 - 22 października 2011 roku w Poznaniu.

więcej

Nr 2904/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi cateringowej w ramach współorganizacji uroczystości zakończenia „Dni Chopina 2010 w Saksonii – Anhalt”.

więcej

Nr 2903/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom XII edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2902/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie umowy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim dotyczącej przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadań: kongres ShortCut Europe Warsaw 2011 oraz Cięcie – interdyscyplinarny projekt edukacyjno - animacyjny w ramach projektu ShortCut 2011, realizowanych przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

więcej

Nr 2901/119/11 z dn. 20-12-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy „w sprawie przekazania środków Funduszu Kolejowego przeznaczonych na współfinansowanie zadań własnych województw w zakresie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w 2012 r.”

więcej

Nr 2900/119/11 z dn. 20-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży udziału stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego w nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68, na rzecz Powiatu Ostrołęckiego.

więcej
Uchwały zarządu