Uchwały zarządu

Nr 34/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i udzielenia upoważnienia do jego podpisania. więcej

Nr 33/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie przeznaczenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zamówienia publicznego pt. „Zebranie i zorganizowanie w odpowiednie struktury danych dla potrzeb Bazy Danych Topograficznych (TBD) Województwa Mazowieckiego, zgodnie z „Wytycznymi technicznymi TBD” Głównego Geodety Kraju, w 4 częściach (obiektach)” więcej

Nr 32/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie zakupu koncertu zespołu „GOLEC uORKIESTRA”. więcej

Nr 31/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie zakupu Świątecznego Koncertu Zespołu Pieśni i Tańca "Podlaskie Kukułki". więcej

Nr 30/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie zakupu usługi polegającej na druku książki pt. „Żołnierze Jodły”, przedstawiającej walkę Armii Krajowej na terenie Okręgu Radomsko – Kieleckiego. więcej

Nr 29/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie zakupu artykułu reklamującego Województwo Mazowieckie w czasopiśmie pokładowym Tanich Linii Lotniczych Wizz Air „Wizzit”. więcej
Uchwały zarządu