Uchwały zarządu

Nr 44/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie kosztów związanych z opłatami sądowymi, notarialnymi i urzędowymi. więcej

Nr 43/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie organizowania i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa mazowieckiego. więcej

Nr 42/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie wykonania orzeczenia Komisji Regulacyjnej Do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich z dnia 24 października 2005 roku, sygn. akt W.KŻ-I-1027/01 przenoszącej na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej własność nieruchomości położonej w Lipsku przy ul. Iłżeckiej oznaczonej jako działki nr 1157/11 oraz 1157/6. więcej

Nr 41/249/06 z dn. 10-01-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia zgody, na przygotowanie i złożenie, wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty drogowe przewidziane do realizacji w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III A / TACIS CBC Polska – Białoruś – Ukraina. więcej

Nr 40/249/06 z dn. 10-01-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody, na przygotowanie i złożenie wniosków o przyznanie dofinansowania oraz ustanowienia formy, wysokości i upoważnienia do podpisania zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na projekty drogowe przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 39/249/06 z dn. 10-01-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania umów oraz do realizacji projektów, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. więcej

Nr 38/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. więcej

Nr 37/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. więcej

Nr 36/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury dotyczącej zamówienia publicznego na organizowanie regionalnych, kolejowych przewozów pasażerskich na linii Warszawa Śródmieście – Grodzisk Mazowiecki. więcej

Nr 35/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków na bieżące funkcjonowanie infolinii 0801101101 w punktach kontaktowych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej
Uchwały zarządu