Uchwały zarządu

Nr 64/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie pokrycia kosztów pobytu w Warszawie delegacji z Regionu Sztokholmskiego. więcej

Nr 63/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. więcej

Nr 62/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy. więcej

Nr 61/249/06 z dn. 10-01-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie aneksów do umów dot. realizacji projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”. więcej

Nr 60/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Katarzyny Juzwy odnośnie sposobu udzielenia Panu Eugeniuszowi Gajdzie pomocy medycznej przez lekarza zespołu wyjazdowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. więcej

Nr 59/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie wydatkowania kwoty 600.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Szpitala w Radomiu - Józefowie”. więcej

Nr 58/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego na rok 2006 zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Szpitala w Radomiu - Józefowie” więcej

Nr 57/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na prowadzenie programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. więcej

Nr 56/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Samodzielnemu Psychiatrycznemu Zespołowi Publicznych ZOZ im. prof. dr J. Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4. więcej

Nr 55/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia w ramach stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. więcej
Uchwały zarządu