Uchwały zarządu

Nr 74/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego wobec projektu zmiany granic gminy Myszyniec. więcej

Nr 73/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 72/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Mazowieckiemu Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. więcej

Nr 71/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Dermatologicznej Opieki Zdrowotnej. więcej

Nr 70/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie zatwierdzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2005 r. więcej

Nr 69/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. św. Anny SPZOZ w Warszawie. więcej

Nr 68/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie. więcej

Nr 67/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na pokrycie zobowiązań cywilnoprawnych przejętych przez organ założycielski w ramach procesu restrukturyzacji od Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu. więcej

Nr 66/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie lokowania wolnych środków pieniężnych Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 65/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie kwoty 25.000 zł na obsługę delegacji zagranicznych. więcej
Uchwały zarządu