Uchwały zarządu

Nr 54/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia w ramach stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. więcej

Nr 53/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia w ramach stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. więcej

Nr 52/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki oraz podziału środków na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagrody dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla zatrudnionych w tych jednostkach nauczycieli. więcej

Nr 51/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w szkołach i kolegiach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego”. więcej

Nr 50/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie i zakupu ogłoszeń prasowych. więcej

Nr 49/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie programowej gimnazjum w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy oraz włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Zagórzu. więcej

Nr 48/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na realizację cyklu audycji radiowych pod hasłem „Produkt regionalny i tradycyjny Wschodniego Mazowsza”. więcej

Nr 47/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na dofinansowanie warsztatów nt. turystyki wiejskiej dla uczniów szkół podstawowych. więcej

Nr 46/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na zakup nagród dla zwycięzców odbywającej się w dniach 21-22 stycznia 2006 r., Warszawskiej Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, połączonej z pokazem Ptaków Egzotycznych oraz Gołębi Pocztowych. więcej

Nr 45/249/06 z dn. 10-01-2006

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na publikację ogłoszenia ramkowego w „ BioFach Journal 2006”. więcej
Uchwały zarządu