Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020

Dofinansowanie 17 projektów

2017.10.19 14:25

Znamy wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach Celu Tematycznego Dziedzictwo. Zatwierdził je, obradujący w Mińsku na Białorusi, II Wspólny Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020, w którym uczestniczył przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego dyrektor delegatury UMWM w Siedlcach Dariusz Napiórkowski.

więcej o: Dofinansowanie 17 projektów

Szkolenia dla wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków w ramach Programu POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020

2017.04.19 15:00

W ramach Programu POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020, Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) informuje, że w maju 2017 roku zostaną zorganizowane szkolenia dla wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków.

więcej o: Szkolenia dla wnioskodawców zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru wniosków w ramach Programu POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020

“Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe!” – konkurs dla szkół

2017.04.19 14:55 , aktualizacja: 2017.04.19 15:03

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza szkoły z obszaru objętego Programem do udziału w transgranicznym konkursie dla szkół pt. “Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe!” z okazji ECDay 2017. Celem konkursu jest ukazanie kulturowej różnorodności pogranicza i zaprezentowanie kreatywności młodych pokoleń.

więcej o: “Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe!” – konkurs dla szkół

Można składać koncepcje projektów w Programie Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020

2016.10.28 07:15 , aktualizacja: 2016.10.28 08:00

W Programie Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (PWT EIS) Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020 11 października br. uruchomiono pierwszy nabór wniosków. Tym samym rozpoczęło się oficjalnie wdrażanie nowej edycji programu.

więcej o: Można składać koncepcje projektów w Programie Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020

Rusza nowy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2016.08.23 14:00 , aktualizacja: 2016.08.23 14:06

Ministerstwo Rozwoju ogłasza harmonogram konkursów, w których partnerzy z Polski, Białorusi i Ukrainy będą mogli ubiegać się o dotacje z funduszy europejskich na realizację wspólnych, transgranicznych projektów. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 11 października 2016 r. Łączny budżet wszystkich trzech zaplanowanych konkursów przekracza 116 milionów euro.

więcej o: Rusza nowy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Apel marszałków

2016.04.06 16:10 , aktualizacja: 2016.04.07 13:53

Posiedzeniem Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) 23 marca br. w Rzeszowie zainaugurowano procedurę uruchamiania Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. Początek współpracy WKM jest głównym organem decyzyjnym w ramach Programu oraz odpowiada za jakość i efektywność jego realizacji. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich regionów z obszaru objętego Programem, właściwych instytucji krajowych z trzech państw oraz euroregionów. Skład Komitetu uzupełniają obserwatorzy. W systemie instytucjonalnym Programu, poza WKM, kluczowe role należą do Instytucji Zarządzającej (usytuowanej w polskim Ministerstwie Rozwoju) oraz Instytucji Pośredniczącej/wspólnego sekretariatu. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowania programów transgranicznych podkreślenia wymaga szczególna rola wspólnych sekretariatów dla ich sprawnego i efektywnego wdrażania.

więcej o: Apel marszałków

Warunki wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wkrótce przedmiotem obrad Komitetu Monitorującego

2016.02.09 08:35 , aktualizacja: 2016.03.18 13:55

Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z 17 grudnia 2015 r. Obecnie trwa procedura powoływania Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) – głównego organu odpowiedzialnego za jakość i efektywność realizacji Programu. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Wykonawczego KE, procedura ta musi się zakończyć najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia Programu. Przewiduje się, iż pierwsze posiedzenie Komitetu zostanie zwołane w marcu br.

więcej o: Warunki wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wkrótce przedmiotem obrad Komitetu Monitorującego

Nowy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina po konsultacjach publicznych

2015.08.13 08:10 , aktualizacja: 2016.03.17 16:00

Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013, którego wdrażanie wchodzi stopniowo w fazę końcową, będzie kontynuowany w okresie 2014–2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, bezpośrednio wspierającego politykę zewnętrzną Unii Europejskiej.

więcej o: Nowy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina po konsultacjach publicznych