Oferty współpracy

Propozycja współpracy z Timisoary w Rumunii w ramach programu Interreg Europa 2014–2020

2016.04.27 10:45 , aktualizacja: 2016.04.27 11:20

Regionalne Biuro Współpracy Transgranicznej z miasta Timisoara (zachodnia Rumunia) poszukuje partnerów oraz możliwości udziału w projektach w ramach wszystkich czterech osi priorytetowych programu Interreg Europa 2014–2020:  

więcej o: Propozycja współpracy z Timisoary w Rumunii w ramach programu Interreg Europa 2014–2020

Zaproszenie polskich władz lokalnych do udziału w projekcie z obszaru transportu pasażerskiego w ramach programu Interreg EUROPA 2014-2020

2016.04.15 15:35

Hiszpańskie Centrum Technologiczne – ITENE (instytucja non-profit), działające w obszarze zrównoważonego transportu miejskiego, poszukuje partnerów z Europy Północnej i Środkowej do udziału w projekcie pn. „ECLECTIC – Accelerating Low Carbon Transport in Cities”.

więcej o: Zaproszenie polskich władz lokalnych do udziału w projekcie z obszaru transportu pasażerskiego w ramach programu Interreg EUROPA 2014-2020

Miasto Bystrzyca z Rumunii zainteresowane podjęciem współpracy w ramach programu Interreg EUROPA 2014–2020

2016.04.12 15:35 , aktualizacja: 2016.04.13 07:44

Miasto Bystrzyca (Bistrita), zamieszkałe przez około 75 tys. mieszkańców, położone jest w północnej części Transylwanii w Rumunii. Władze miasta posiadają pewne doświadczenie we wdrażaniu projektów europejskich, zdobyte w ramach programu Interreg IV C. Bystrzyca była partnerem w dwóch projektach dotyczących innowacji w sektorze rzemiosła oraz w obszarze efektywności energetycznej.

więcej o: Miasto Bystrzyca z Rumunii zainteresowane podjęciem współpracy w ramach programu Interreg EUROPA 2014–2020

Propozycja współpracy bułgarskiego stowarzyszenia w obszarze konkurencyjności MŚP w ramach programu Interreg EUROPA 2014-2020

2016.04.12 08:25

Bułgarskie Stowarzyszenie ds. Zarządzania poszukuje partnerów do współpracy w projekcie pn. „Fund Rising Instruments for Small Businesses – FRISBY”. Projekt jest przygotowywany do aplikowania w już otwartym II. naborze wniosków w ramach programu Interreg EUROPA – Priorytet 2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Cel szczegółowy 2.1 - Wspieranie MŚP w wypracowywaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz wprowadzaniu innowacji na wszystkich etapach ich cyklu życia.

więcej o: Propozycja współpracy bułgarskiego stowarzyszenia w obszarze konkurencyjności MŚP w ramach programu Interreg EUROPA 2014-2020

Gmina Widyń z Bułgarii zainteresowana podjęciem współpracy w dziedzinie ochrony środowiska w ramach programu Interreg EUROPA 2014–2020

2016.04.01 07:00

Gmina Widyń (Vidin) z Bułgarii poszukuje możliwości współpracy w ramach programu Interreg EUROPA 2014–2020, w szczególności dotyczącej Priorytetu 4: Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.

więcej o: Gmina Widyń z Bułgarii zainteresowana podjęciem współpracy w dziedzinie ochrony środowiska w ramach programu Interreg EUROPA 2014–2020

Propozycja współpracy z Bułgarii w obszarze wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu Interreg EUROPA 2014–2020

2016.03.31 14:40

Regionalna Izba Handlu, Przemysłu i Rolnictwa z Bułgarii poszukuje partnera wiodącego oraz innych partnerów z obszaru objętego programem do udziału w projekcie pn. „Smart Solutions for Better Life” (SSBL). Projekt jest przygotowywany do aplikowania w II. naborze wniosków w ramach programu Interreg EUROPA – Priorytet 2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), cel szczegółowy 2.1 Wspieranie MŚP w wypracowywaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz wprowadzaniu innowacji na wszystkich etapach ich cyklu życia.

więcej o: Propozycja współpracy z Bułgarii w obszarze wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu Interreg EUROPA 2014–2020