Oferty współpracy

Propozycja współpracy bułgarskiego stowarzyszenia w obszarze konkurencyjności MŚP w ramach programu Interreg EUROPA 2014-2020

2016.04.12 08:25

Autor: Agnieszka Mync, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Bułgarskie Stowarzyszenie ds. Zarządzania poszukuje partnerów do współpracy w projekcie pn. „Fund Rising Instruments for Small Businesses – FRISBY”. Projekt jest przygotowywany do aplikowania w już otwartym II. naborze wniosków w ramach programu Interreg EUROPA – Priorytet 2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Cel szczegółowy 2.1 - Wspieranie MŚP w wypracowywaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz wprowadzaniu innowacji na wszystkich etapach ich cyklu życia.

 

Termin II. naboru w programie Interreg EUROPA: 5 kwietnia – 13 maja br.

 

Celem projektu FRISBY jest stworzenie instrumentów wsparcia finansowego dla przedsiębiorców oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W koncepcji projektu wychodzi się z założenia, że dostępne źródła dofinansowania przedsiębiorstw są obwarowane zbyt wysokimi wymaganiami. Przykładowo, zarówno mikroprzedsiębiorstwa, jak i MŚP często nie kwalifikują się do dofinansowania ze względu na brak możliwości uzyskania gwarancji, czy też brak wystarczającego doświadczenia biznesowego. Zdaniem Autorów, w ostatnich latach znacząco wzrosły także koszty usług finansowych i bankowych, co stwarza barierę dla prowadzenia działalności przez niewielkie przedsiębiorstwa.

 

Własność koncepcji projektu: Bulgarian Management Association, Blagoevgrad, Bułgaria.

 

Dane kontaktowe oraz inne informacje zostaną udostępnione zainteresowanym drogą mailową. Prosimy o kontakt pod adresem:

 

Informację zamieszczona na prośbę Krajowego Punktu Kontaktowego Interreg Europa w Ministerstwie Rozwoju (Departament Współpracy Terytorialnej – Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach).

Pliki do pobrania

Rozmiar: 17 kB, Liczba pobrań: 168

Liczba wyświetleń: 77

powrót