Oferty współpracy

Miasto Bystrzyca z Rumunii zainteresowane podjęciem współpracy w ramach programu Interreg EUROPA 2014–2020

2016.04.12 15:35 , aktualizacja: 2016.04.13 07:44

Autor: Agnieszka Mync, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Miasto Bystrzyca (Bistrita), zamieszkałe przez około 75 tys. mieszkańców, położone jest w północnej części Transylwanii w Rumunii. Władze miasta posiadają pewne doświadczenie we wdrażaniu projektów europejskich, zdobyte w ramach programu Interreg IV C. Bystrzyca była partnerem w dwóch projektach dotyczących innowacji w sektorze rzemiosła oraz w obszarze efektywności energetycznej.

 

Miasto poszukuje możliwości współpracy w ramach programu Interreg EUROPA 2014–2020, w szczególności w zakresie następujących tematów:

  • inwestycje poprawiające zieloną infrastrukturę,
  • innowacje w przygotowaniu, wdrażaniu, ewaluacji i monitorowaniu planów zrównoważonej mobilności miejskiej,
  • poprawa wdrażania planów działań na rzecz zrównoważonej energii – SEAP (Bystrzyca jest członkiem sieci „Energy Cities” i sygnatariuszem porozumienia burmistrzów dla zrównoważonej gospodarki energetycznej na szczeblu lokalnym),
  • redukcja śladu węglowego w budynkach publicznych.

 

Termin drugiego naboru wniosków w programie Interreg EUROPA: 5 kwietnia–13 maja br.

 

Dane kontaktowe zostaną udostępnione zainteresowanym drogą mailową. Prosimy o kontakt pod adresem: .

 

Informację zamieszcza się na prośbę Krajowego Punktu Kontaktowego Interreg Europa w Ministerstwie Rozwoju (Departament Współpracy Terytorialnej – Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach).

Liczba wyświetleń: 139

powrót