Oferty współpracy

Propozycja współpracy z Bułgarii w obszarze wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu Interreg EUROPA 2014–2020

2016.03.31 14:40

Autor: Agnieszka Mync (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Regionalna Izba Handlu, Przemysłu i Rolnictwa z Bułgarii poszukuje partnera wiodącego oraz innych partnerów z obszaru objętego programem do udziału w projekcie pn. „Smart Solutions for Better Life” (SSBL). Projekt jest przygotowywany do aplikowania w II. naborze wniosków w ramach programu Interreg EUROPA – Priorytet 2. Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), cel szczegółowy 2.1 Wspieranie MŚP w wypracowywaniu i osiąganiu wzrostu gospodarczego oraz wprowadzaniu innowacji na wszystkich etapach ich cyklu życia.

 

Termin II. naboru w programie Interreg EUROPA: 5 kwietnia – 13 maja br.

 

Projekt ukierunkowany jest na poprawę polityki konkurencyjności poprzez umiędzynarodowienie stosowanych instrumentów, a szczególnie transfer dobrych praktyk z regionów dobrze rozwiniętych do regionów o niższym poziomie rozwoju. Planowane działania będą służyć przede wszystkim identyfikacji narzędzi promowania internacjonalizacji MŚP oraz adaptacji innowacyjnych rozwiązań pozwalających osiągnąć największe korzyści na wspólnym rynku. Takie podejście przyczyni się do wyzwolenia nowych impulsów wzrostu gospodarczego.

 

Własność koncepcji projektu: Aleta Yordanova, Regional Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (Bułgaria).

 

Informację zamieszcza się na prośbę Krajowego Punktu Kontaktowego Interreg Europa w Ministerstwie Rozwoju (Departament Współpracy Terytorialnej – Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach).

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej programu Interreg EUROPA.

 

Pliki do pobrania

Liczba wyświetleń: 100

powrót