Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020

Rusza nowy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

2016.08.23 14:00 , aktualizacja: 2016.08.23 14:06

Autor: Ministerstwo Rozwoju, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Ministerstwo Rozwoju ogłasza harmonogram konkursów, w których partnerzy z Polski, Białorusi i Ukrainy będą mogli ubiegać się o dotacje z funduszy europejskich na realizację wspólnych, transgranicznych projektów. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się 11 października 2016 r. Łączny budżet wszystkich trzech zaplanowanych konkursów przekracza 116 milionów euro.

 

Przygraniczne regiony Polski, Białorusi i Ukrainy bardzo liczą na nowe środki, dlatego proces przygotowania konkursów został przyspieszony. Oferujemy wsparcie już na etapie przygotowania projektów i zapraszamy  potencjalnych wnioskodawców na Forum Poszukiwania Partnerów, które odbędzie się 28 września w Lublinie – poinformował wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Pierwszy konkurs z budżetem ponad 81 mln euro obejmie wszystkie cztery nowe cele tematyczne Programu, zdefiniowane dla perspektywy 2014-2020:

  • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego– 14,84 mln euro

  • Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych– 28,32 mln euro

  • Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony– 14,53 mln euro

  • Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami– 23,79 mln euro

Nabór odbędzie się dwuetapowo: najpierw oceniane będą tzw. koncepcje projektowe (składane do 31 grudnia 2016). Najlepsze zostaną zaproszone do drugiego etapu, w którym przygotowany zostanie pełny wniosek o dofinansowanie. Maksymalne wsparcie UE dla projektu może wynieść 2,5 mln euro.

 

Kolejny zaplanowany konkurs dla projektów regularnych (budżet na nabór ponad 29 mln euro) ruszy 1 października 2018 r. Obejmie dwa cele tematyczne: Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego  oraz  Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony.

 

Dodatkowo, przeprowadzony zostanie uproszczony nabór na tzw. małe projekty (poziom dofinansowania od 20 tys. do 60 tys. euro). Ten konkurs z budżetem ponad 5 mln euro rozpocznie się 1 grudnia 2017 r. i dotyczyć będzie promocji kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa historycznego.

 

W Programie Polska-Białoruś-Ukraina przeznaczone będzie także ponad 52 mln euro na dofinansowanie tzw. dużych projektów infrastrukturalnych, które zostały wybrane w trybie pozakonkursowym.

 

Szczegółowy harmonogram konkursów oraz szkoleń, zasady kwalifikowalności partnerów i działań w projektach, opis wskaźników jak również robocze wersje dokumentów aplikacyjnych dostępne będą na stronie internetowej Programu: http://www.pl-by-ua.eu/pl,news,197

***

Programy współpracy transgranicznej są istotnym elementem polityki UE wobec jej sąsiadów. Komisja Europejska chce wspierać rozwój społeczny i gospodarczy regionów znajdujących się po obu stronach zewnętrznych granic UE. Środki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI).

Budżet Programu Polska-Białoruś-Ukraina to ponad 185 mln euro. Ze współpracy będą mogli skorzystać mieszkańcy 4 polskich województw oraz 4 białoruskich i 6 ukraińskich obwodów.

 

 

Kontakt w sprawie Programu Polska-Białoruś-Ukraina:

Andrzej Słodki

Ekspert ds. Programu

Wspólny Sekretariat Techniczny
Programu Współpracy Transgranicznej
Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020
tel: +48 22 378 31 31
e-mail: 

 

Liczba wyświetleń: 384

powrót