Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020

“Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe!” – konkurs dla szkół

2017.04.19 14:55 , aktualizacja: 2017.04.19 15:03

Autor: Wspólny Sekretariat Techniczny, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 zaprasza szkoły z obszaru objętego Programem do udziału w transgranicznym konkursie dla szkół pt. “Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe!” z okazji ECDay 2017. Celem konkursu jest ukazanie kulturowej różnorodności pogranicza i zaprezentowanie kreatywności młodych pokoleń.

 

Każda szkoła powinna wybrać reprezentujący ją zespół, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do dnia 11 maja 2017 r. (szkoły z Polski – na adres oddziału w Rzeszowie, szkoły z Białorusi – na adres oddziału w Brześciu, szkoły z Ukrainy – na adres oddziału we Lwowie).

 

Na podstawie nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 8 najlepszych zespołów z każdego kraju, które zostaną nagrodzone prawem udziału w finale konkursu, który odbędzie się we wrześniu 2017 r. na Białorusi. Każdy z uczestników będzie miał zapewniony transport, pomoc w uzyskaniu wizy, noclegi i wyżywienie na czas finału. 

 

Szczegóły na stronie internetowej

Liczba wyświetleń: 113

powrót