Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020

Dofinansowanie 17 projektów

2017.10.19 14:25

Autor: Dariusz Napiórkowski (delegatura UMWM w Siedlcach), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Znamy wyniki pierwszego naboru wniosków złożonych w ramach Celu Tematycznego Dziedzictwo. Zatwierdził je, obradujący w Mińsku na Białorusi, II Wspólny Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020, w którym uczestniczył przedstawiciel Samorządu Województwa Mazowieckiego dyrektor delegatury UMWM w Siedlcach Dariusz Napiórkowski.

 

Komitet zdecydował o przyznaniu dofinansowania 17 projektom spośród 146, które w drugim etapie naboru złożyły pełne wnioski aplikacyjne. Łączna wartość przyznanego wsparcia wyniosła 33,25 mln euro (zwiększono ją z wyjściowej kwoty 27,1 mln euro, dzięki przesunięciu środków z budżetu pomocy technicznej oraz z celu tematycznego Granice, na który złożono projekty o mniejszej wartości wnioskowanego dofinansowania niż dostępne środki). Ta decyzja Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) umożliwi realizację jak największej liczby projektów złożonych w tym najbardziej popularnym obszarze tematycznym.

 

Z wniosków zatwierdzonych do dofinansowania spośród beneficjentów z województwa mazowieckiego najlepiej oceniono projekt Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy w Węgrowie na kwotę 2 374 985,32 euro. Na liście znajduje się także projekt złożony przez wnioskodawcę z Ukrainy, gdzie partnerami są parafie z Hołubli (gm. Paprotnia) oraz Mokobód. Listę rezerwową otwiera natomiast wniosek złożony przez Gminę Mokobody

 

Podczas posiedzenia omówiono również inne bieżące kwestie związane m.in. z procesem wyboru Dużych Projektów Infrastrukturalnych, budżetem Pomocy Technicznej czy działaniami informacyjno-promocyjnymi zrealizowanymi przez Wspólny Sekretariat Techniczny i oddziały programu. Zaprezentowano także wyniki ewaluacji Programu 2007–2013 oraz postęp w zamykaniu ostatnich projektów strategicznych.

 

Kolejne posiedzenie WKM odbędzie się w grudniu we Lwowie. Zaplanowano, że wówczas odbędzie się wybór projektów złożonych w dwóch kolejnych celach tematycznych, tj. Dostępność i Granice. Z kolei decyzja o przyznaniu dofinansowania projektom z CT Bezpieczeństwo zapadnie na posiedzeniu WKM w Białymstoku, w marcu 2018 r.

Liczba wyświetleń: 348

powrót