Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020

Apel marszałków

2016.04.06 16:10 , aktualizacja: 2016.04.07 13:53

Autor: Agnieszka Mync (KM), Wprowadzenie: Marcin Molski

Posiedzeniem Wspólnego Komitetu Monitorującego (WKM) 23 marca br. w Rzeszowie zainaugurowano procedurę uruchamiania Programu Współpracy Transgranicznej (PWT) PolskaBiałoruśUkraina 2014–2020.


Początek współpracy

WKM jest głównym organem decyzyjnym w ramach Programu oraz odpowiada za jakość i efektywność jego realizacji. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich regionów z obszaru objętego Programem, właściwych instytucji krajowych z trzech państw oraz euroregionów. Skład Komitetu uzupełniają obserwatorzy. W systemie instytucjonalnym Programu, poza WKM, kluczowe role należą do Instytucji Zarządzającej (usytuowanej w polskim Ministerstwie Rozwoju) oraz Instytucji Pośredniczącej/wspólnego sekretariatu. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń z funkcjonowania programów transgranicznych podkreślenia wymaga szczególna rola wspólnych sekretariatów dla ich sprawnego i efektywnego wdrażania.

 

Ważna lokalizacja

W perspektywie 2007 – 2013 w PWT EISP Polska-Białoruś-Ukraina funkcję sekretariatu sprawowało bez zarzutu Centrum Projektów Europejskich w Warszawie – państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi rozwoju. Zespół pracowników centrum – w procesie systematycznego uczenia się – wypracował bardzo dobrą markę i zdobył zaufanie korzystających z pomocy i innych uczestników Programu. Wartości te są trudne do przecenienia. Ogromne znaczenie miała także lokalizacja sekretariatu w Warszawie, zarówno ze względu na dobrą dostępność ośrodka stołecznego ze wszystkich obszarów objętych Programem, jak i bliskość Instytucji Zarządzającej.

 

Niepotrzebna zmiana

Pozytywne doświadczenia i dobre praktyki nie zostały jednak wzięte pod uwagę w planach Ministerstwa Rozwoju dotyczących usytuowania IP/sekretariatu PWT PL-BY-UA 2014 – 2020. Ministerstwo podjęło jednostronnie działania zmierzające do przeniesienia sekretariatu z Warszawy do Rzeszowa, a tym samym zbudowania jednej z kluczowych instytucji Programu praktycznie od podstaw. Umiejscowienie sekretariatu w odległym i trudno dostępnym dla większości obszarów Programu. Rzeszowie wywoła mnóstwo łatwych do przewidzenia problemów.

 

Marszałkowie są przeciwni

W związku z powyższym, marszałkowie trzech województw zaangażowanych w Program: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego wyrazili negatywną opinię o planach Ministerstwa Rozwoju i zwrócili się z apelem do wiceprezesa rady ministrów oraz komisarza ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie Rozszerzenia o pozostawienie siedziby IP/sekretariatu Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Centrum Projektów Europejskich w Warszawie oraz wykorzystanie specyficznego doświadczenia i wiedzy dotychczasowego zespołu z korzyścią dla Programu.

Liczba wyświetleń: 560

powrót