Uchwały zarządu

Nr 42/1/06 z dn. 28-11-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie planu finansowego wydatków niewygasających z upływem 2006 roku. więcej

Nr 41/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2006 rok. więcej

Nr 40/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 r. więcej

Nr 39/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie pokrycia zobowiązania Specjalistycznego Centrum Rehabilitacji i Leczenia Schorzeń Narządu Ruchu im. prof. Mariana Weissa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie – Jeziorna. więcej

Nr 38/1/06 z dn. 28-11-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu oraz wydatkowania środków finansowych na współfinansowanie zakupu samochodów i łodzi płaskodennej dla Komend Powiatowych Policji działających na obszarze podległym Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu. więcej

Nr 37/1/06 z dn. 28-11-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu oraz wydatkowania środków finansowych na współfinansowanie zakupu 10 samochodów dla Komend Powiatowych Policji działających na obszarze podległym Komendantowi Wojewódzkiemu Policji z siedzibą w Radomiu. więcej

Nr 36/1/06 z dn. 28-11-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji oraz wydatkowania środków finansowych na współfinansowanie zakupu samochodów dla Komend Powiatowych Policji działających na obszarze podległym Komendantowi Stołecznemu Policji. więcej

Nr 35/1/06 z dn. 28-11-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do porozumienia z Komendantem Stołecznym Policji w sprawie współfinansowania oraz sfinansowania zakupu samochodów dla niektórych jednostek Policji działających na obszarze podległym Komendantowi Stołecznemu Policji. więcej

Nr 34/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego przez POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE oddział „PODLASIE” w Siedlcach. więcej

Nr 33/1/06 z dn. 28-11-2006

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Województwa Mazowieckiego przez firmę STIEFEL EUROCART. więcej
Uchwały zarządu